Socialno varstvo

Socialno varstvo je mreža programov in ukrepov države in občine, namenjena reševanju socialnih stisk in težav posameznikov oziroma določenih skupin prebivalstva.

 

V sistemu socialnega varstva je urejena socialno varstvena dejavnost, ki je namenjena preprečevanju socialne ogroženosti posameznika in posameznih skupin prebivalstva.

 

Dejavnost socialnega varstva opravljajo javni zavodi, zasebne, dobrodelne in druge organizacije in zasebniki.