Kranj postavlja nov mejnik z uvajanjem sistema mestne kartice

Kranj, 22. december 2022 – Mestna občina Kranj pospešeno vzpostavlja koncepte trajnostnega in pametnega mesta. Danes so na občini postavili nov mejnik – z banko NLB so podpisali pogodbo za vzpostavitev sistema mestne kartice. S tem Mestna občina Kranj postaja prva v državi, ki uvaja mestno kartico v najširšem obsegu, saj bo sistem vpeljal enovito identifikacijsko in plačilno omrežje tako s fizičnimi kot predvsem digitaliziranimi in virtualnimi karticami. Dolgoletno obdobje uporabe predplačniških kartic MO Kranj se tako počasi izteka.

 

Mestna občina Kranj (MOK) v svoji trajnostni urbani strategiji navaja, da bo Kranj do leta 2030 inovativno in pametno mesto. Uvedbo digitalnih rešitev za gradnjo pametnega mesta še bolj podrobno opredeljuje v strategiji digitalnega razvoja pametnega mesta. Da je na dobri poti, potrjuje vključitev v misijo 100 EU podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. Najnovejši korak je vzpostavljanje sistema mestne kartice, ki jih uvajajo in uspešno uporabljajo razvita pametna mesta.

 

»Naša pot je jasna: Kranj postaja eno vodilnih pametnih mest v Sloveniji. Proces izbire izvajalca za vzpostavitev sistema mestne kartice je potekal več kot leto dni. Pred natanko pol leta smo podpisali pogodbo za vzpostavitev pametne platforme, ki že deluje, danes pa smo podpisali drugo zelo pomembno pogodbo. Ugotavljam, da je bil proces izbire dolgotrajen tudi zato, ker smo naročali pridobitev, ki je v Sloveniji še ni. Izzivi tako na naročniški kot ponudbeni strani so bili tudi za to področje veliki,« je povedal župan Matjaž Rakovec. Ob tem je dodal, da so po objavi javnega razpisa prejeli dve prijavi in po petih oziroma šestih krogih pogajanj za ponudnika izbrali bančno skupino NLB, ki je na koncu tudi edina oddala zavezujočo ponudbo. »V prihodnjem letu bomo tako skupaj z banko NLB in njihovimi partnerji vzpostavili sodobno rešitev, ki bo sčasoma korenito spremenila upravljanje mesta in omogočila povsem nove možnosti plačevanja. Sistem mestne kartice uvajamo v pravem trenutku, saj je Evropska komisija izbrala Kranj v misijo 100 EU podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. To nas zavezuje tudi k zniževanju izpustov ogljikovega dioksida, povečanju mobilnosti, spreminjanju navad ljudi, kar s sodobnimi plačilnimi sredstvi lahko samo dodatno spodbudimo. Tako smo zdaj sklenili že napovedano pogodbo za izvajalca sistema mestne kartice, ki se bo povezovala z digitalno platformo,« je poudaril župan in se zahvalil NLB z njihovimi partnerji, podjetji Avera, Bankart, LIT Tranzit, Rekono in Visa.

 

Mestna kartica: vzorčni primer sodelovanja občine in banke

»V NLB smo zelo ponosni, da lahko sodelujemo pri tem inovativnem in zanimivem projektu, ki združuje ključne strateške smernice naše banke: digitalne plačilne rešitve, najboljšo uporabniško izkušnjo in trajnostno komponento,« je ob podpisu pogodbe za vzpostavitev sistema mestne kartice dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. »Mestna kartica je vzorčni primer sodelovanja občine in banke, ki v svojem bistvu ohranja lokalno skupnost in to, kako prebivalcem omogočiti lažjo uporabo javne infrastrukture, pa naj gre za javni avtobusni prevoz, najem električnih koles in električnih avtomobilov, plačilo parkirnine, uporabo knjižnic ali obisk lokalnih ponudnikov gostinskih storitev. Želimo si, da bi kranjska mestna kartica prerasla v 'gorenjsko regijsko kartico' in s tem dostop do vseh teh storitev omogočala na širšem območju Gorenjske. Še več – naša ambicija je, da bi tako inovativen pristop prevzeli tudi v ostalih slovenskih občinah in celo izven meja Slovenije, torej tudi drugod po regiji, kjer deluje naša skupina.«

 

 

Plačilno in identifikacijsko sredstvo, povezava ponudnikov in storitev

MOK s projektom sistema mestne kartice (mestna kartica MOK) dokazuje, da sodi v sam vrh evropskih naprednih mest. Ob začetku uporabe, kar se bo zgodilo v dobrem letu dni, bo tako Kranj med prvimi tremi mesti v Evropski uniji z orodjem, ki bo povezalo tako javne kot tudi zasebne ponudnike, občane in obiskovalce. Logična širitev je seveda na področje celotne Gorenjske, saj ravno sodobne rešitve digitalnih platform in občinskih kartic omogočajo povezovanje med občinami.

 

MOK bo tako ponudila svojim občankam in občanom plačilno in identifikacijsko sredstvo, ki bo v uporabnikovi denarnici uvrščeno na vrhu po izbiri, ne skrivajo pa ambicij, da bo s časom postala najbolj uporabljeno plačilno sredstvo v MOK, zelo verjetno pa tudi širše. Občani oziroma uporabniki kartice bodo s tem plačilnim sredstvom lahko plačeval tudi povsod drugje po svetu.

 

Kartica MOK vpeljuje sistem upravljanja in izdaje brezkontaktne identifikacijske in predplačniške plačilne kartice, ki bo izdana na svetovno uveljavljeni plačilni shemi Visa; ta kot partnerska kartica nastopa v tem projektu z NLB.

 

Hkrati bo sistem omogočal na plačilnih mestih kartice MOK sprejem plačila z različnimi plačilnimi karticami (na primer bančnimi) obeh največjih plačilnih shem, Visa in Mastercard. Med prvimi storitvami, kjer bo tako plačevanje omogočeno, bodo plačila parkirišč, mestnega avtobusa, sistema KRsKOLESOM, omogočala bo souporabo avtomobilov (identifikacija in plačilo), hkrati pa se bo kartica uporabljala kot identifikacijska kartica tudi v Mestni knjižnici Kranj, za dostope do omejenih območij (mestno jedro), nadejajo pa se tudi sodelovanja v sistemu IJPP (integrirani javni potniški promet).

 

Med najbolj naprednimi v Evropi, prvi v Sloveniji

Kranj tako postaja prvo mesto v Sloveniji, ki bo omogočalo najnaprednejše načine zaračunavanja transportnih storitev, ki temeljijo na principu tako imenovane »poštene cene«. Uporabniku se bo zaračunala zanj najbolj ugodna cena vozovnice, kot to že deluje v mestih, kot je London, turisti in gosti pa bodo za plačilo uporabili kar svojo obstoječo plačilno kartico. Na ta način želi MOK povečati uporabo mestnega prometa, kar je še en od pomembnih korakov k brezogljičnemu oziroma ogljično nevtralnemu Kranju do leta 2030.

 

Kot prvi tak sistem v Sloveniji bo mestna kartica omogočala uporabo tudi pri komercialnih ponudnikih, torej izven javnega sektorja. MOK bo tako povezala različne deležnike v občini in omogočila povezano ponudbo med njimi. Obenem bo tudi podjetjem v občini ponujala možnost, da optimizirajo sprejemanje različnih plačilnih sredstev, če se bodo vključili v sistem mestne kartice MOK, saj bodo uporabljali cenovno enake storitve pridobiteljstva kot MOK.

 

Sistem mestne kartice bo vpeljal enovito identifikacijsko in plačilno omrežje, kjer bodo uporabniki z enim identifikacijsko-plačilnim sredstvom – lahko bo fizično (kartica) ali pa virtualno (uporaba v digitalnem svetu s pomočjo mobilnih aplikacij) –, dostopali do celovitega nabora storitev MOK in (tudi komercialnih) partnerjev.

 

Možnosti sistema pa s tem še niso zaključene. MOK bo s časom dodajala nove storitve, nove možnosti, predvsem v okviru strategije biti med najbolj agilnimi evropskimi mesti, želijo pa ponuditi najnaprednejše storitve in orodja za kar najbolj občankam in občanom prijazno mesto in mestno občino.

 

 

Avtor fotografij: Saša Despot/Mediaspeed