Skoči na glavno vsebino
Medijsko središče

Sporočila po sejah sveta

23. 06. 2022

Po 36. redni seji Mestnega sveta

Sprejet je bil odlok, s katerim se Jurjovi kašči v Prašah dodeli status kulturnega spomenika. Mestni svet je potrdil strategijo razvoja športa do leta 2030, določil okvire povrnitve stroškov volilnih kampanj za lokalne volitve 2022 in dal soglasje k statutu Zavoda Jamski laboratorij Tular, Kranj. Prav tako je potrdil prerazporeditev sredstev za ureditev Zoisove poti...
26. 05. 2022

Po 35. redni seji Mestnega sveta

Mestni svet je sprejel strategijo razvoja socialnega varstva, se seznanili z izvajanjem občinskega programa varnosti in poročilom o delu Policijske postaje Kranj v preteklem letu, potrdil podpis sporazuma o pobratenju z ameriškim mestom Colorado Springs in se seznanil z misijo EU za podnebno nevtralna in pametna mesta do 2030. Sprememba cen pri ravnanju s komunalnimi odpadki pa ni bila...
14. 04. 2022

Po 34. redni seji Mestnega sveta

Potrjen je bil zaključni račun za leto 2021, sprejete spremembe in dopolnitve nekaj dokumentov s področja urejanja cest in prometa ter dano soglasje za začetek postopkov za namakalni sistem na Sorškem polju. Svetnice in svetniki so podprli pobudo za spremembo šolske zakonodaje za lažji prehod otrok tujcev v slovenski izobraževalni sistem, se seznanili s poslovanjem javnih...
09. 03. 2022

Po 33. redni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svet Mestne občine Kranj se je na 33. redni seji seznanil s potekom pridobivanja zemljišč pri urejanju Poslovne cone Hrastje za rekonstrukcijo občinske ceste do Hrastja. Opravili so tudi z nekaj premoženjskimi in kadrovskimi zadevami, med drugim pa se seznanili še s poročilom Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog.   Mestni svetniki so se seznanili...
03. 02. 2022

Po 32. redni seji Mestnega sveta MOK

Na 32. redni seji Mestnega sveta MOK, ki je potekala v sredo, 2. februarja 2022, so svetnice in svetniki v drugem branju potrdili Odlok o simbolih Mestne občine Kranj (MOK) ter spremembe in dopolnitve Odloka o pravilih cestnega prometa. Po skrajšanem postopku so sprejeli spremembe in dopolnitve odloka, ki ureja cestno prometno signalizacijo in javno razsvetljavo, sprejeli obvezno...
13. 01. 2022

PO 6. DOPISNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

Na 6. dopisni seji, ki je potekala od torka, 11. januarja, do četrtka, 13. januarja 2022, do 12. ure, je Mestni svet Mestne občine Kranj podal soglasje, da lahko družba P&P Marketing opravlja igralniško dejavnost v nakupovalnem centru Planet Tuš.   Mestni svetniki Mestne občine Kranj so o isti temi že razpravljali na aprilski redni seji, nato pa se izrekli proti...
22. 12. 2021

Po 31. redni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svet je v prvem branju potrdil Odlok o simbolih Mestne občine Kranj in spremembe in dopolnitve Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj. Kranjska občina se bo pobratila z ruskim mestom Jekaterinburg.   Odlok o simbolih MOK Med spremembami in dopolnitvami Statuta Mestne občine Kranj je bila tudi novost, da se v središče zastave umešča grb. Navedeni...
24. 11. 2021

Po 30. redni seji Mestnega sveta MOK

Svetnice in svetniki so potrdili proračuna za leti 2022 in 2023. Spreminja se obračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, predvsem za nezazidana komunalno opremljena zemljišča. Sprejet je sklep o dodelitvi koncesij za področje predšolske vzgoje. Pripravljen je akcijski načrt za občino po meri invalidov, sprejet letni program športa 2022, mestna občina je...
02. 11. 2021

Po 5. dopisni seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj

Kranj, 2. november 2021 – Mestni svetniki Mestne občine Kranj so na 5. dopisni seji, ki se je zaključila danes opoldne, pooblastili župana Mestne občine Kranj (MOK) Matjaža Rakovca, da na ustavno sodišče še pred morebitnim razpisom referenduma za ustanovitev Občine Golnik vloži zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o referendumu in ljudski...
20. 10. 2021

Po 29. redni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svet je v prvi obravnavi potrdil proračuna za leti 2022 in 2023. Sprejeti sta bili Strategija Zero Waste (za družbo brez odpadkov) in Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj. Spreminja se odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in višina prosto oblikovane najemnine za občinska stanovanja. Znani so prejemniki občinskih priznanj za leto 2021....