Skoči na glavno vsebino
Medijsko središče

Sporočila po sejah sveta

07. 10. 2021

Po 5. izredni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svetniki Mestne občine Kranj so se na današnji, 5. izredni seji seznanili in po razpravi podali negativno mnenje predlogu za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, ki ga 30. septembra 2021 v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije vložila Skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Matejo Udovč....
29. 09. 2021

Po 28. redni seji Mestnega sveta MOK

V drugem branju so mestni svetniki potrdili stanovanjski program, ki opredeljuje tudi ustanovitev Stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj (MOK). Potrdili so sredstva za obnovo Športnega parka Tivoli na Golniku, dali soglasje k osnutku pogodbe za nakup zemljišč za komunalno infrastrukturo v poslovni coni Hrastje ter sprejeli podrobni prostorski načrt za območje Kolodvora. Nov je...
23. 06. 2021

Po 27. redni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svetniki Mestne občine Kranj (MOK) so v drugem branju potrdili kriterije in merila za financiranje krajevnih skupnosti in sprejeli sklep, da se za participativni del proračuna v letih 2022 in 2023 za vsako leto nameni 625.000 evrov. Prav tako so potrdili pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Človeška ribica v Kranju« in Akt o ustanovitvi Zavoda jamski...
27. 05. 2021

Po 26. redni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svetniki Mestne občine Kranj (MOK) so sprejeli drugi rebalans letošnjega proračuna in v prvem branju opredelili merila za financiranje krajevnih skupnosti. Med drugim so podprli javno-zasebno partnerstvo z Zavodom Jamski laboratorij Tular za projekt "Človeška ribica v Kranju", kar bo v podporo večjemu turističnemu obisku mesta. Mestna občina Kranj bo imela tudi novo...
05. 05. 2021

Po 4. izredni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svetniki Mestne občine Kranj so na današnji, 4. izredni seji soglasno odločili, da ne podajo soglasja za nov igralniški salon v nakupovalnem centru Planet Kranj. Izredno sejo je župan MOK Matjaž Rakovec sklical zato, ker so glasovanje o tem na prejšnji redni seji preložili. Pred začetkom seje so se mestni svetniki poklonili tudi pokojnima Kranjčanoma, častnemu...
14. 04. 2021

Po 25. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj

Mestni svetniki Mestne občine Kranj so na tokratni seji v drugem branju potrdili, da lahko MOK začne postopek javno-zasebnega partnerstva za projekt Severna vrata. Z letom 2022 bo začela delovati tudi Skupna občinska uprava občin Gorenjske. Svetnice in svetniki so sprejeli še zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020 ter se seznanili s poslovanjem javnih zavodov....
10. 03. 2021

Po 24. redni seji Mestnega sveta MOK

Na tokratni seji so mestni svetniki Mestne občine Kranj med drugim obravnavali prostorske načrte za območje poslovne cone Hrastje in projekt Severna vrata, se seznanili s potekom vstopa MOK v Zeleno shemo slovenskega turizma, potrdili ceno storitve pomoči družini na domu in vse potrebno, da bo z novim šolskim letom stekel pouk v novoustanovljenem zavodu, OŠ Janeza Puharja...
27. 01. 2021

Po 23. redni seji Mestnega sveta v Kranju

Kranjski svetniki so na prvi januarski seji sprejeli rebalans proračuna za letošnje leto ter dokončno potrdili prostorski načrt za urejanje kanjona Kokre, tako da se bodo lahko že letos dela začela. V prvem branju so sprejeli tudi odlok, s katerim se Podružnična šola Center ukinja oziroma bo postala samostojna šola, OŠ Janeza Puharja Kranj. Vse je nared tudi za...
23. 12. 2020

Po 22. redni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svetniki Mestne občine Kranj (MOK) so na 22. redni seji sprejeli predvideni načrt urejanja območja Kranj-Labore ter nekaj sprememb, ki bodo zagotovile še boljše razmere za življenje ranljivih skupin v MOK. Potrdili so tudi kandidate za Razvojni svet gorenjske regije in svete nekaterih izobraževalnih institucij, Zavod za turizem in kulturo Kranj pa je dobil direktorja za...
02. 12. 2020

Po 21. redni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svetniki Mestne občine Kranj (MOK) so na 21. redni seji sprejeli strategijo MOK na področju energetike ter se ob tem seznanili še, kako poteka uvajanje električne mobilnosti v občini. Zaradi sprejema sprememb odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin bo, med drugim, uvajanje nujnih začasnih ukrepov bolj enostavno, prednosti za občane pa bodo prinesle tudi...