Skoči na glavno vsebino
Medijsko središče

Sporočila po sejah sveta

27. 11. 2019

Z enajste seje mestnega sveta v Kranju

Nova organiziranost mestne uprave in poimenovanje parka po dr. Janezu Bleiweisu   Kranj, 27. november 2019 – Na 11. redni seji so svetniki med drugimi sprejeli Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Kranj. Ta prinaša boljšo organiziranost mestne uprave ter bolj učinkovito delo uslužbencev.   Pri kadrovski zadevah so podali soglasje...
06. 11. 2019

Po deseti seji mestnega sveta v Kranju

Kranjski mestni svetniki so na današnjem srečanju mestnega sveta obravnavali skupno 15 točk dnevnega reda, in sicer dve točki zadnje, prekinjene 9. seje Sveta MO Kranj in skupno 13 točk dnevnega reda 10. seje Sveta MO Kranj.   Med drugim je bil sprejet dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanje Kanjona Kokre, s soglasno...
23. 10. 2019

Po deveti seji mestnega sveta v Kranju

Mestni svetniki potrdili prvi predlog proračuna Mestne občine Kranj   Na 9. redni seji so se danes sestali kranjski mestni svetniki. V prvi obravnavi so sprejeli proračuna za leti 2020 in 2021. Proračun za leto 2020 znaša 82,9 milijona evrov, za leto 2021 pa 68,4 milijona evrov. V nadaljevanju podajamo pregled obravnavanih točk po dnevnem redu.     Premoženjske...
18. 09. 2019

Po osmi seji mestnega sveta v Kranju

Danes se je na svoji osmi redni seji sestal Mestni svet Mestne občine Kranj. Mestni svetniki so sprejeli osnutke treh odlokov ter dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanje KR L1 Kranj Labore.Mestni svetniki so sprejeli osnutek odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj. Veljavni odlok je bil v letu 2002 sprejet na...
19. 07. 2019

2. izredna seja Mestnega sveta MO Kranj

V Kranju je včeraj potekala druga izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj. Svetniki so imenovali Zorana Stevanovića za predstavnika Skupščine Komunale Kranj. Strinjali so se tudi z nakupom zemljišča za parkiranje za potrebe vrtca Čebelica.Na seji so mestni svetniki potrdili vse predlagane sklepe. Mestna občina Kranj ima kot ustanoviteljica ponovno svojega predstavnika...
20. 06. 2019

7. redna seja sveta MO Kranj

Svetnice in svetniki so potrdili spremembo cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda. »Cene se spremenijo s 16,04 evra na 17,86 evra oziroma za 1,82 evra je to povečanje in cene veljajo od 1. junija letos,« je povedal župan Matjaž Rakovec. Zneski so izračunani za gospodinjstvo, ki mesečno porabi 16 kubičnih metrov vode.   Povečanje je vezno predvsem na...
23. 05. 2019

6. redna seja Sveta Mo Kranj

Kranjski mestni svet se je 22. maja sestal na šesti redni seji, na kateri so svetniki obravnavali spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Gre za uskladitev prostorskega načrta z novo prostorsko zakonodajo, na novo so definirane tudi strokovne podlaga za oglaševanje. Predvidena je nova ureditev Ulice Rudija Šelige. Vključenih pa je tudi več manjših...
17. 04. 2019

5. redna seja sveta MO Kranj

Kadrovske zadeve Mestni svet je dal soglasje k naslednjim imenovanjem: h kandidaturi za ravnateljico OŠ Matije Čopa Kranj obema kandidatkama, ki izpolnjujeta vse razpisne pogoje: mag. Branki Vodopivec in mag. Mateji Zukanović; h kandidaturi za ravnatelja OŠ Franceta Prešerna Kranj obema kandidatoma, ki izpolnjujeta vse razpisne pogoje: Alešu Žitniku in Aleksandru...
22. 03. 2019

4. redna seja sveta MO Kranj

Kadrovske zadeve Mestni svet je dal soglasje k imenovanju dr. Maksimiljana Sagadina za predstavnika v Svet Zavoda za šport Kranj, mag. Igorja Velova za predstavnika v Skupščino Komunale Kranj ter Marjana Tušarja, Tatjane Kastigar in Damjana Perica za predstavnike v Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj. Prav tako je bilo potrjeno soglasje k imenovanju Tomaža...
14. 02. 2019

3. redna seja sveta MO Kranj

»Na včerajšnji seji Sveta MO Kranj so svetniki in svetnice potrdili mandat novemu direktorju Zavoda za šport in novi direktorici Doma upokojencev Kranj, seznanili so se s poročilom Nadzornega odbora MO Kranj, v prvem branju so potrdili osnutek Odloka o Gasilsko-reševalni službi Kranj in sprejeli strategijo razvoja predšolske vzgoje do leta 2023 ter dali...