Medijsko središče

Sporočila po seji sveta

25. 03. 2020

S prve dopisne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je zaradi trenutnih izrednih razmer v državi sklical prvo dopisno sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, na kateri so svetnice in svetniki po hitrem postopku sprejeli Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve. Gre za stroške, ki so potrebni za ukrepe proti širjenju okužbe COVID-19.   Zaradi izrednih razmer v državi je župan..
31. 01. 2020

S trinajste seje mestnega sveta

Mestni svet je sprejel Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Kranj. Svetnice in svetniki so se seznanili s študijo obremenjenosti okolja z visokofrekvenčnimi elektromagnetnimi sevanji v Mestni občini Kranj, študijo ureditve prometnega omrežja in izgradnjo avtocestnega priključka sever ter z..
19. 12. 2019

Z dvanajste seje mestnega sveta v Kranju

Kranj, 18. november 2019 – Na zadnji seji v letošnjem koledarskem letu so kranjski mestni svetniki potrdili proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020 in 2021. Sprejeli so tudi odredbi, ki urejata območja parkirnih con in območja za pešce, takse in parkirnine.   Svetniki so se uvodoma seznanili s zadnjimi reševalnimi akcijami na območju mestne občine Kranj, ki..
27. 11. 2019

Z enajste seje mestnega sveta v Kranju

Nova organiziranost mestne uprave in poimenovanje parka po dr. Janezu Bleiweisu   Kranj, 27. november 2019 – Na 11. redni seji so svetniki med drugimi sprejeli Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Kranj. Ta prinaša boljšo organiziranost mestne uprave ter bolj učinkovito delo uslužbencev.   Pri kadrovski zadevah so podali soglasje..
06. 11. 2019

Po deseti seji mestnega sveta v Kranju

Kranjski mestni svetniki so na današnjem srečanju mestnega sveta obravnavali skupno 15 točk dnevnega reda, in sicer dve točki zadnje, prekinjene 9. seje Sveta MO Kranj in skupno 13 točk dnevnega reda 10. seje Sveta MO Kranj.   Med drugim je bil sprejet dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanje Kanjona Kokre, s soglasno..
23. 10. 2019

Po deveti seji mestnega sveta v Kranju

Mestni svetniki potrdili prvi predlog proračuna Mestne občine Kranj   Na 9. redni seji so se danes sestali kranjski mestni svetniki. V prvi obravnavi so sprejeli proračuna za leti 2020 in 2021. Proračun za leto 2020 znaša 82,9 milijona evrov, za leto 2021 pa 68,4 milijona evrov. V nadaljevanju podajamo pregled obravnavanih točk po dnevnem redu.     Premoženjske..
18. 09. 2019

Po osmi seji mestnega sveta v Kranju

Danes se je na svoji osmi redni seji sestal Mestni svet Mestne občine Kranj. Mestni svetniki so sprejeli osnutke treh odlokov ter dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanje KR L1 Kranj Labore.Mestni svetniki so sprejeli osnutek odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj. Veljavni odlok je bil v letu 2002 sprejet na..
19. 07. 2019

2. izredna seja Mestnega sveta MO Kranj

V Kranju je včeraj potekala druga izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj. Svetniki so imenovali Zorana Stevanovića za predstavnika Skupščine Komunale Kranj. Strinjali so se tudi z nakupom zemljišča za parkiranje za potrebe vrtca Čebelica.Na seji so mestni svetniki potrdili vse predlagane sklepe. Mestna občina Kranj ima kot ustanoviteljica ponovno svojega predstavnika..
20. 06. 2019

7. redna seja sveta MO Kranj

Svetnice in svetniki so potrdili spremembo cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda. »Cene se spremenijo s 16,04 evra na 17,86 evra oziroma za 1,82 evra je to povečanje in cene veljajo od 1. junija letos,« je povedal župan Matjaž Rakovec. Zneski so izračunani za gospodinjstvo, ki mesečno porabi 16 kubičnih metrov vode.   Povečanje je vezno predvsem na..
23. 05. 2019

6. redna seja Sveta Mo Kranj

Kranjski mestni svet se je 22. maja sestal na šesti redni seji, na kateri so svetniki obravnavali spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Gre za uskladitev prostorskega načrta z novo prostorsko zakonodajo, na novo so definirane tudi strokovne podlaga za oglaševanje. Predvidena je nova ureditev Ulice Rudija Šelige. Vključenih pa je tudi več manjših..