Skoči na glavno vsebino
Medijsko središče

Sporočila po seji sveta

22. 12. 2021

Po 31. redni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svet je v prvem branju potrdil Odlok o simbolih Mestne občine Kranj in spremembe in dopolnitve Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj. Kranjska občina se bo pobratila z ruskim mestom Jekaterinburg.   Odlok o simbolih MOK Med spremembami in dopolnitvami Statuta Mestne občine Kranj je bila tudi novost, da se v središče zastave umešča grb. Navedeni...
24. 11. 2021

Po 30. redni seji Mestnega sveta MOK

Svetnice in svetniki so potrdili proračuna za leti 2022 in 2023. Spreminja se obračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, predvsem za nezazidana komunalno opremljena zemljišča. Sprejet je sklep o dodelitvi koncesij za področje predšolske vzgoje. Pripravljen je akcijski načrt za občino po meri invalidov, sprejet letni program športa 2022, mestna občina je...
02. 11. 2021

Po 5. dopisni seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj

Kranj, 2. november 2021 – Mestni svetniki Mestne občine Kranj so na 5. dopisni seji, ki se je zaključila danes opoldne, pooblastili župana Mestne občine Kranj (MOK) Matjaža Rakovca, da na ustavno sodišče še pred morebitnim razpisom referenduma za ustanovitev Občine Golnik vloži zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o referendumu in ljudski...
20. 10. 2021

Po 29. redni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svet je v prvi obravnavi potrdil proračuna za leti 2022 in 2023. Sprejeti sta bili Strategija Zero Waste (za družbo brez odpadkov) in Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj. Spreminja se odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in višina prosto oblikovane najemnine za občinska stanovanja. Znani so prejemniki občinskih priznanj za leto 2021....
07. 10. 2021

Po 5. izredni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svetniki Mestne občine Kranj so se na današnji, 5. izredni seji seznanili in po razpravi podali negativno mnenje predlogu za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, ki ga 30. septembra 2021 v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije vložila Skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Matejo Udovč....
29. 09. 2021

Po 28. redni seji Mestnega sveta MOK

V drugem branju so mestni svetniki potrdili stanovanjski program, ki opredeljuje tudi ustanovitev Stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj (MOK). Potrdili so sredstva za obnovo Športnega parka Tivoli na Golniku, dali soglasje k osnutku pogodbe za nakup zemljišč za komunalno infrastrukturo v poslovni coni Hrastje ter sprejeli podrobni prostorski načrt za območje Kolodvora. Nov je...
23. 06. 2021

Po 27. redni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svetniki Mestne občine Kranj (MOK) so v drugem branju potrdili kriterije in merila za financiranje krajevnih skupnosti in sprejeli sklep, da se za participativni del proračuna v letih 2022 in 2023 za vsako leto nameni 625.000 evrov. Prav tako so potrdili pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Človeška ribica v Kranju« in Akt o ustanovitvi Zavoda jamski...
27. 05. 2021

Po 26. redni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svetniki Mestne občine Kranj (MOK) so sprejeli drugi rebalans letošnjega proračuna in v prvem branju opredelili merila za financiranje krajevnih skupnosti. Med drugim so podprli javno-zasebno partnerstvo z Zavodom Jamski laboratorij Tular za projekt "Človeška ribica v Kranju", kar bo v podporo večjemu turističnemu obisku mesta. Mestna občina Kranj bo imela tudi novo...
05. 05. 2021

Po 4. izredni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svetniki Mestne občine Kranj so na današnji, 4. izredni seji soglasno odločili, da ne podajo soglasja za nov igralniški salon v nakupovalnem centru Planet Kranj. Izredno sejo je župan MOK Matjaž Rakovec sklical zato, ker so glasovanje o tem na prejšnji redni seji preložili. Pred začetkom seje so se mestni svetniki poklonili tudi pokojnima Kranjčanoma, častnemu...
14. 04. 2021

Po 25. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj

Mestni svetniki Mestne občine Kranj so na tokratni seji v drugem branju potrdili, da lahko MOK začne postopek javno-zasebnega partnerstva za projekt Severna vrata. Z letom 2022 bo začela delovati tudi Skupna občinska uprava občin Gorenjske. Svetnice in svetniki so sprejeli še zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020 ter se seznanili s poslovanjem javnih zavodov....