Medijsko središče

Sporočila po seji sveta

16. 09. 2020

Z 18. redne seje Mestnega sveta v Kranju

Mestni svetniki Mestne občine Kranj (MOK) so na 18. redni seji obravnavali in odločali o več kadrovskih in premoženjskih zadevah ter se strinjali, da se odkupi zemljišče na Zlatem polju ob bodočem domu za upokojence in potrdili prerazporeditev dodatnih sredstev za tartansko stezo v Športnem centru Kranj. Sprejeli so tudi strategijo varstva starejših v Mestni občini..
24. 06. 2020

S 17. redne seje mestnega sveta v Kranju

Mestni svet je potrdil povečanje cen oskrbe s pitno vodo. Zvišanje bo nekoliko nižje od prvotnih izračunov, saj bo Mestna občina Kranj (MOK) subvencionirala polovico razlike med predlagano ceno storitve in predlagano ceno s poračunom. Povprečno gospodinjstvo bo plačevalo tri evre več mesečno. Dali so soglasje k spremembam Statuta Zavoda za turizem in kulturo Kranj, pri kadrovskih..
03. 06. 2020

S 16. seje mestnega sveta v Kranju

Kranj, 3. junij 2020 – Mestni svetniki so na redni seji najprej obravnavali kadrovske in premoženjske zadeve. Sprejeli so spremembe Statuta Mestne občine Kranj, več odlokov, med njimi spremembe in dopolnitve o kategorizaciji občinskih cest, o ustanovitvi dveh javnih zavodov, OŠ Simona Jenka in Mestne knjižnice Kranj, v prvi obravnavi pa potrdili odlok o spremembi meje med..
13. 05. 2020

S petnajste seje mestnega sveta v Kranju

Kranj, 13. maj 2020 – V Kranju so se mestni svetniki danes na redni seji obravnavali vrsto zadev, nekaterih predvidenih že za sejo marca, ki je zaradi epidemije koronavirusa ni bilo možno izvesti. Ob spoštovanju zaščitnih ukrepov so se svetniki seznanili s porabo proračunskih sredstev za zaščito proti širjenju virusne epidemije, odločili o več kadrovskih in..
24. 04. 2020

S tretje dopisne seje mestnega sveta v Kranju

Na 3. dopisni seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj (MOK), ki je potekala med 22. in 24 aprilom 2020, so mestni svetniki potrdili spremembe odloka o parkiranju, taksah in cenah parkirnin ter sprejeli sklep o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Kranj in v lasti krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj.   Do odprave omejitev gibanja brezplačno..
25. 03. 2020

S prve dopisne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je zaradi trenutnih izrednih razmer v državi sklical prvo dopisno sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, na kateri so svetnice in svetniki po hitrem postopku sprejeli Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve. Gre za stroške, ki so potrebni za ukrepe proti širjenju okužbe COVID-19.   Zaradi izrednih razmer v državi je župan..
31. 01. 2020

S trinajste seje mestnega sveta

Mestni svet je sprejel Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Kranj. Svetnice in svetniki so se seznanili s študijo obremenjenosti okolja z visokofrekvenčnimi elektromagnetnimi sevanji v Mestni občini Kranj, študijo ureditve prometnega omrežja in izgradnjo avtocestnega priključka sever ter z..
19. 12. 2019

Z dvanajste seje mestnega sveta v Kranju

Kranj, 18. november 2019 – Na zadnji seji v letošnjem koledarskem letu so kranjski mestni svetniki potrdili proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020 in 2021. Sprejeli so tudi odredbi, ki urejata območja parkirnih con in območja za pešce, takse in parkirnine.   Svetniki so se uvodoma seznanili s zadnjimi reševalnimi akcijami na območju mestne občine Kranj, ki..
27. 11. 2019

Z enajste seje mestnega sveta v Kranju

Nova organiziranost mestne uprave in poimenovanje parka po dr. Janezu Bleiweisu   Kranj, 27. november 2019 – Na 11. redni seji so svetniki med drugimi sprejeli Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Kranj. Ta prinaša boljšo organiziranost mestne uprave ter bolj učinkovito delo uslužbencev.   Pri kadrovski zadevah so podali soglasje..
06. 11. 2019

Po deseti seji mestnega sveta v Kranju

Kranjski mestni svetniki so na današnjem srečanju mestnega sveta obravnavali skupno 15 točk dnevnega reda, in sicer dve točki zadnje, prekinjene 9. seje Sveta MO Kranj in skupno 13 točk dnevnega reda 10. seje Sveta MO Kranj.   Med drugim je bil sprejet dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanje Kanjona Kokre, s soglasno..