Medijsko središče

Sporočila po seji sveta

27. 01. 2021

Po 23. redni seji Mestnega sveta v Kranju

Kranjski svetniki so na prvi januarski seji sprejeli rebalans proračuna za letošnje leto ter dokončno potrdili prostorski načrt za urejanje kanjona Kokre, tako da se bodo lahko že letos dela začela. V prvem branju so sprejeli tudi odlok, s katerim se Podružnična šola Center ukinja oziroma bo postala samostojna šola, OŠ Janeza Puharja Kranj. Vse je nared tudi za..
23. 12. 2020

Po 22. redni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svetniki Mestne občine Kranj (MOK) so na 22. redni seji sprejeli predvideni načrt urejanja območja Kranj-Labore ter nekaj sprememb, ki bodo zagotovile še boljše razmere za življenje ranljivih skupin v MOK. Potrdili so tudi kandidate za Razvojni svet gorenjske regije in svete nekaterih izobraževalnih institucij, Zavod za turizem in kulturo Kranj pa je dobil direktorja za..
02. 12. 2020

Po 21. redni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svetniki Mestne občine Kranj (MOK) so na 21. redni seji sprejeli strategijo MOK na področju energetike ter se ob tem seznanili še, kako poteka uvajanje električne mobilnosti v občini. Zaradi sprejema sprememb odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin bo, med drugim, uvajanje nujnih začasnih ukrepov bolj enostavno, prednosti za občane pa bodo prinesle tudi..
11. 11. 2020

Po 20. redni seji Mestnega sveta v Kranju

Mestni svetniki Mestne občine Kranj (MOK) so na 20. redni seji potrdili spremembe, ki bodo omogočale uporabo sredstev proračunske rezerve za zagotavljanje preventivnih ukrepov in odpravljanja posledic epidemije ter množičnega pojava bolezni covid-19 v letu 2020, vse dokler bo to potrebno in bodo zaradi tega nastajali stroški. Svetniki so poleg tega sprejeli tudi letni program..
14. 10. 2020

Po 19. redni seji Mestnega sveta v Kranju

Mestni svetniki Mestne občine Kranj (MOK) so na 19. redni seji sprejeli sklep o lokacijski preveritvi glede ureditve večstanovanjske soseske Kranjska iskrica, se seznanili z načrtovano ureditvijo Poslovno–proizvodne cone Hrastje in s Strategijo digitalnega razvoja Kranja za obdobje 2020 do 2023. Potrdili so tudi prejemnike priznanj MOK za leto 2020, obravnavali in odločali pa tudi o več..
16. 09. 2020

Z 18. redne seje Mestnega sveta v Kranju

Mestni svetniki Mestne občine Kranj (MOK) so na 18. redni seji obravnavali in odločali o več kadrovskih in premoženjskih zadevah ter se strinjali, da se odkupi zemljišče na Zlatem polju ob bodočem domu za upokojence in potrdili prerazporeditev dodatnih sredstev za tartansko stezo v Športnem centru Kranj. Sprejeli so tudi strategijo varstva starejših v Mestni občini..
24. 06. 2020

S 17. redne seje mestnega sveta v Kranju

Mestni svet je potrdil povečanje cen oskrbe s pitno vodo. Zvišanje bo nekoliko nižje od prvotnih izračunov, saj bo Mestna občina Kranj (MOK) subvencionirala polovico razlike med predlagano ceno storitve in predlagano ceno s poračunom. Povprečno gospodinjstvo bo plačevalo tri evre več mesečno. Dali so soglasje k spremembam Statuta Zavoda za turizem in kulturo Kranj, pri kadrovskih..
03. 06. 2020

S 16. seje mestnega sveta v Kranju

Kranj, 3. junij 2020 – Mestni svetniki so na redni seji najprej obravnavali kadrovske in premoženjske zadeve. Sprejeli so spremembe Statuta Mestne občine Kranj, več odlokov, med njimi spremembe in dopolnitve o kategorizaciji občinskih cest, o ustanovitvi dveh javnih zavodov, OŠ Simona Jenka in Mestne knjižnice Kranj, v prvi obravnavi pa potrdili odlok o spremembi meje med..
13. 05. 2020

S petnajste seje mestnega sveta v Kranju

Kranj, 13. maj 2020 – V Kranju so se mestni svetniki danes na redni seji obravnavali vrsto zadev, nekaterih predvidenih že za sejo marca, ki je zaradi epidemije koronavirusa ni bilo možno izvesti. Ob spoštovanju zaščitnih ukrepov so se svetniki seznanili s porabo proračunskih sredstev za zaščito proti širjenju virusne epidemije, odločili o več kadrovskih in..
24. 04. 2020

S tretje dopisne seje mestnega sveta v Kranju

Na 3. dopisni seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj (MOK), ki je potekala med 22. in 24 aprilom 2020, so mestni svetniki potrdili spremembe odloka o parkiranju, taksah in cenah parkirnin ter sprejeli sklep o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Kranj in v lasti krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj.   Do odprave omejitev gibanja brezplačno..