Mestna občina Kranj ureja novi park, največji v mestu – Bleiweisov park

Mestna občina Kranj je septembra začela z deli na območju med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto, kjer bo uredila nov, osrednji mestni park, ki bo poimenovan po dr. Janezu Bleiweisu. Bleiweisov park bo s 7510 m2 – skoraj 5000 m2 bo zelenih površin – največji park v mestu. Projekt, vreden 1,2 milijona evrov, bo končan predvidoma spomladi 2024.

 

Mestna občina Kranj (MOK) trenutno v parku izvaja gradbeno obrtniška dela in elektro inštalaterska dela za ureditev javne razsvetljave, sledila bo krajinska ureditev parka in namestitev urbane opreme. Park, ki bo zasnovan za vse generacije, bo poleg novih ozelenitev vseboval še pešpoti, kolesarske povezave, površine za oddih, namestili bodo tudi klopi, pitnike, otroška igrala, rekvizite za vadbo, koše za odpadke, označevalne table ... Z vsem naštetim MOK ureja zeleno infrastrukturo mesta.

 

 

Z ureditvijo Bleiweisovega parka MOK, sicer članica misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 ter evropska destinacija odličnosti 2023, nadaljuje svoja trajnostnega prizadevanja v praksi. Z ozelenitvami, varnimi potmi za pešce in kolesarje spodbuja trajnostni, aktiven in zdrav način življenja, vpliva na manj prometa v mestnem središču, s tem pa prispeva k večji kakovosti zraka in manjšim obremenitvam s hrupom. Z vsem naštetim dviguje raven okoljske ozaveščenosti med občankami in občani. V novi park bo MOK prestavila tudi spomenik dr. Janeza Bleiweisa, ki se trenutno nahaja med Bleiweisovo cesto in Cesto Staneta Žagarja. Spomenik Bleiweisa, ki je znan tudi s plemiškim nazivom vitez Trsteniški, bo usmerjen proti staremu mestnemu jedru, kjer stoji tudi njegova rojstna hiša. Nova lokacija spomenika ima zaradi neposredne bližine Zdravstvenega doma Kranj in Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj tudi simbolno vrednost, saj je bil dr. Bleiweis tudi zdravnik in porodničar. Vrednost celotne investicije znaša 1,2 milijona evrov. Za vsebine, ki izhajajo iz trajnostne mobilnosti, ima MOK že zagotovljena sredstva sofinanciranja – naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (mehanizem Celostnih teritorialnih naložb).

 

»Prostor med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto, kjer zdaj urejamo Bleiweisov park, je bil zapuščen več kot dvajset let. Zato ima ta nova pridobitev za Kranj še večjo težo. Zelo se veselimo, da bo Kranj končno pridobil osrednji mestni park, ki bo občankam in občanom ponudil dodaten prostor za kakovostno preživljanje časa. Bleiweisov park je še eden od tistih delov Kranja, ki ustvarja poseben občutek, da si z eno nogo v mestu, z drugo pa v naravi. Tudi s to pridobitvijo utrjujemo svoj status trajnostnega mesta, članstva v misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 in evropske destinacije odličnosti 2023, s čimer nas je nagradila Evropska komisija,« je povedal župan MOK Matjaž Rakovec.

 

Partnerji: