Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Arhiv javnih razpisov in naročil

Razpis za delovno mesto Višji svetovalec (m/ž) v Uradu za okolje in prostor - za določen čas

Razpisne datoteke

Dokumentacija

Rok za prijavo: 08. 05. 2018 do 23:59

Izdelava projektne dokumentacije za ureditev kolesarskega omrežja v Mestni občini Kranj

Rok za prijavo: 08. 05. 2018 do 10:00

Ureditev parkirišča Huje

Rok za prijavo: 08. 05. 2018 do 09:30

Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2018 in 2019

Razpisne datoteke

Razpis

Razpisni obrazec

Rok za prijavo: 07. 05. 2018 do 23:59

Javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 – Stanovanjska soseska Ob Savi«

07. 05. 2018 do 11:21

Sklep o ugotovitvi stanja in nadaljevanju postopkov priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP z oznakami Ml 7/1-13 Mlaka pri Kranju

Razpisne datoteke

Dokumentacija

26. 04. 2018 do 13:03

Objava pogojev za pridobitev pravice do brezplačne uporabe oglaševalskih mest - referendum o ZIUGDT 2018

Razpisne datoteke

Dokumentacija

Rok za prijavo: 26. 04. 2018 do 10:00

Ureditev obračališča in avtobusnega postajališča pred OŠ Orehek

Rok za prijavo: 24. 04. 2018 do 09:30

Nakup in nadgradnja strojne opreme

Rok za prijavo: 20. 04. 2018 do 10:00

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor)

Razpisne datoteke

Dokumentacija

17. 04. 2018 do 13:09