Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte

Tomaž Lanišek

vodja urada

telefon: 04 2373 206

lokacija pisarne: II/216

Oddelek za razvoj in pametno skupnost

 

Harter Rok 

vodja oddelka 

telefon: 04 2373 350

lokacija pisarne: C-II/188

Bibič Ida

EU projekti

telefon: 04 2373 183

lokacija pisarne: C-II/178

Romih Eva

EU projekti

telefon: 04 2373 174

lokacija pisarne: C-II/178

Tomšič Toni

IT 

telefon: 04 2373 192

lokacija pisarne: C-II/188

Vizovišek Ana 

Projekti za pametno skupnost 

telefon: 04 2373 220

lokacija pisarne: C-II/179

Oddelek za razvoj in pametno skupnost na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja strategije pametnega mesta,
 • pripravlja finančne projekcije za področje pametnega mesta,
 • vodi in koordinira projekt pametnega mesta,
 • nudi podporo pri vodenju in izvajanju sofinanciranih projektov v MOK,
 • vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem MOK na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev,
 • opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov sredstev,
 • sodeluje z notranjimi organizacijskimi enotami pri izvajanju posameznega sofinanciranega projekta,
 • svetuje notranjim organizacijskim enotam pri vsebinski zasnovi projektov ter pripravi proračuna,
 • pomaga pri izdelovanju metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora sofinanciranih projektov ter pri pripravi in izvedbi proračuna s področja sofinanciranih projektov,
 • načrtuje in izvaja upravne in strokovno-tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja sofinanciranih projektov,
 • sodeluje pri pripravi in izvedbi izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
 • sodeluje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja in sofinanciranja,
 • spremlja izvajanje pogodb o sofinanciranju sklenjenih na podlagi javnih razpisov,
 • obvešča poslovne subjekte na območju MOK o možnostih pridobivanja finančnih sredstev za spodbujanje gospodarstva s strani državnih organov in lokalnih skupnosti ter jim nudi svetovalno podporo,
 • skrbi za oživljanje starega mestnega jedra,
 • koordinira in spremlja razvoj dejavnosti ter aktivnosti pravnih in fizičnih oseb v starem mestnem jedru,
 • načrtuje in vodi posodabljanje in vzdrževanje informacijskega sistema,
 • vodi evidenco informacijske opreme v MOK,
 • administrira in vzdržuje spletno stran MOK, koordinira delovanje ter administracijo centralnega uredništva (MKV) ter druge komunikacijske digitalne kanale  MOK,
 • načrtuje, pripravlja ter testira izvedljivosti razvojnih projektov pomembnih za razvoj MOK,
 • pripravlja strategije za razvojne projekte,
 • pripravlja in izvaja razvojno strategijo MOK (TUS, strategija pametnega mesta),
 • vodi politiko oskrbe, obdelave in analitike podatkov iz naslova vsebin pametnega mesta,
 • skrbi za kontrolno ploščo skupne občinske platforme,
 • uvaja razvojne vsebine e-uprave,
 • skrbi za digitalizacijo MOK in povezanih javnih zavodov in javnih podjetij.

Oddelek za projekte

 

Fleišer Tina

vodja oddelka

telefon: 04 2373 208

lokacija pisarne: II/210

Andrej Kecman

vodja projektov

telefon: 04 2373 250

lokacija pisarne: I-A/14

Črček Damjana

vodja projektov

telefon: 04 2373 215

lokacija pisarne: II/207

Drol Mateja

tajništvo sektorja

telefon: 04 2373 103

lokacija pisarne: 214

Fic Ivan

vodja projektov

telefon: 04 2373 250

lokacija pisarne: I-A/14

Mesec Tina

vodja projektov

telefon: 04 2373 133

lokacija pisarne: II/203

Planinc Urška

vodja projektov

telefon: 04 2373 147

lokacija pisarne: 212

Šimenc Brane

vodja projektov

telefon: 04 2373 201

lokacija pisarne: II/206

Šmid Luka

vodja projektov

telefon: 04 2373 250

lokacija pisarne: I-A/14

Štefe Marija

vodja projektov

telefon: 04 2373 144

lokacija pisarne: II/213

Zavrl Boštjan

vodja projektov

telefon: 04 2373 152

lokacija pisarne: II/211

 

Oddelek za projekte na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • nudi celovito podporo pri vodenju in izvajanju projektov v MOK,
 • vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem MOK na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev,
 • opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov sredstev,
 • opravlja strokovna in operativna dela pri izvajanju projektov, ki posegajo v delokrog dveh ali več notranjih organizacijskih enot,
 • sodeluje pri pripravi osnov in podlag za razvojne dokumente MOK,
 • sodeluje z notranjimi organizacijskimi enotami pri izvajanju investicijskega vzdrževanja objektov,
 • svetuje notranjim organizacijskim enotam pri vsebinski zasnovi investicijskih projektov ter pripravi proračuna na področju investicij,
 • pridobiva ustrezno dokumentacijo in dovoljenja za izvedbo investicij,
 • izdeluje metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij,
 • vodi investicije ter po zaključku investicije preda v upravljanje in gospodarjenje infrastrukturne objekte, naprave in opremo pristojni notranji organizacijski enoti,
 • načrtuje in izvaja upravno in strokovno-tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij.