MOK za projekt »dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ Simon Jenko-pš center objavila dva razpisa

Mestna uprava Kranj ponavlja dva razpisa za obnovo in oživitev degradiranega objekt in pridobitev novih prostorov za izvajanje vrtčevske in osnovnošolske dejavnosti. Operacija bo sofinancirana s strani RS in Evropske unije, na predmetna razpisa pa v Kranju vse zainteresirane ponudnike tako za obnovo (rekonstrukcijo in dozidavo) kot tudi dobavo in montažo notranje tehnološke opreme vabijo vse do zaključka razpisa, tj. 25. oziroma 28. marca 2019.

 

Predmetna naložba obsega poseg v degradiran kompleks, ki v naravi predstavlja en objekt, sestavljen iz dveh t.i. kril: vzhodni in zahodni. Zahodno krilo objekta predstavlja delujoč objekt, v katerem poteka program osnovne šole (OŠ), ki ima svoj vhod in naslov Komenskega ulica 2, vzhodno krilo pa je opuščen objekt nekdanje ekonomske srednje šole (naslov Komenskega ulica 4). Ta del je MO Kranj pridobila z menjalno pogodbo z Vlado Republike Slovenije iz leta 2004. Gre za skupno 1.913,17 m² objekta, 820 m² površine zemljišča in skupaj 4.447 m² zunanje površine vzhodnega krila na izjemni lokaciji v središču mesta, ki pa je neizkoriščenih že desetletje, vse od selitve srednje šole v nove prostore srednješolskega centra na obrobje mesta leta 2007. Zahodno krilo objekta (Komenskega 2) je že vse od začetka v lasti MO Kranj in ga upravlja Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Podružnična šola (PŠ) Center.

 

Javno naročilo »Dozidava in rekonstrukcija objekta« – ponovitev (št. objave: JN000991/2019-B01) v vrednosti dobrih 4,5 milijona evrov (brez ddv) je odprt vse do 28. marca 2019. Povezave do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=292978

 

Javno naročilo »Dobava in montaža notranje in tehnološke opreme za objekt »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center« - ponovitev - sklop št. 1: Notranja oprema (št. objave: JN000992/2019-B01) v vrednosti dobrih 250 tisoč evrov (brez ddv) je odprt vse do 25. marca 2019. Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=293005

 

Kratka predstavitev projekta

Operacija, za katero bo MO Kranj pridobila tudi sredstva RS in Evropske unije v vrednosti 4,3 milijona evrov, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti, in sicer v okviru prednostnih naložb »Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«. Operacija vključuje celovito prenovo zapuščenega degradiranega objekta nekdanje srednje ekonomske šole za namene štirih enot vrtca, osmih enot osnovne šole, prostore uprave OŠ, skupaj z opremljanjem (t.i. Vzhodno krilo, Komenskega ulica 4), prenovo fasade (energetska sanacija) in skupne jedilnice obstoječega aktivnega dela objekta osnovne šole OŠ Simon Jenko – Podružnična šola Center (t.i. Zahodno krilo, Komenskega ulica 2) in prenovo in ureditev zunanjih funkcionalnih in zelenih površin s šolskim igriščem.

 

Cilji projekta:

  • Zagotoviti učinkovito in kakovostno rabo prostora znotraj mestnega središča Kranja z oživitvijo opuščenega objekta s programsko ustreznimi centralnimi dejavnostmi;
  • izboljšati kakovost bivanja in privlačnost mestnega središča za mlade družine;
  • izboljšati prostorske pogoje in dostopnost do osnovnošolskega izobraževanja, varstva in vzgoje predšolskih otrok ter rekreacijskih površin na območju mestnega središča Kranja;
  • prispevati k zmanjšanju emisij na območju mestnega središča z zamenjavo energenta in energetsko sanacijo praznega objekta nekdanje ekonomske srednje šole na Komenskega ulici 4 in obstoječega objekta OŠ na Komenskega ulici 2 v mestnem središču Kranja.
MOK za projekt »dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ Simon Jenko-pš center objavila dva razpisa
Kategorije:
sporocila-za-javnost