Skoči na glavno vsebino
Medijsko središče

Mostovi: vezi med ljudmi

27. 08. 2021

Skoraj neverjetno je, na kako izjemnem kraju živimo. Kranj je mesto na skali, obdano z dvema rekama. Urbano okolje sredi čudovite narave. Prav zaradi ekskluzivne lege pa je mesto že od srednjega veka predstavljalo izziv mestnim oblastem. Kajti da lahko živimo tukaj, so ključnega pomena dobre povezave oziroma mostovi med različnimi deli mesta in okolice. Prvi most, omenjen v zgodovinskih arhivih, naj bi bil v Kranju zgrajen v srednjem veku. Šlo je za lesen most, ki je mestnim oblastem povzročal precej težav in stroškov, saj je bila Sava deroča in za tisti čas neobvladljiva reka. Na tem mestu so leta 1909 zgradili prvi betonski most čez Savo, ki ga je starojugoslovanska vojska porušila aprila 1941, ko se je umikala nemški vojski. Po vojni je bil most obnovljen. Danes imamo v Kranju evidentiranih 24 mostov, daljših od pet metrov, 17 mostov, dolgih od tri do pet metrov, ter več propustov. Ob nastopu mandata smo ugotovili, da od nastanka samostojne Slovenije še niso bili sistematično pregledani. Na občini smo se tako lotili strokovnega pregleda vseh mostov in postopoma začenjamo njihovo rekonstrukcijo. Lani je bil obnovljen most v Goričah, letos propust na Suhi, nov most se gradi čez Rupovščico ob izlivu v Kokro, še letos naj bi se začela rekonstrukcija Ljubljanskega mostu, prihodnje leto pa mostu pri nekdanji Planiki – imel bo dva pasova za motorizirani promet in površine za kolesarje in pešce. Zaradi gospodarskih tokov, dnevnih migracij, za namen rekreacije in nadaljnjega trajnostnega razvoja poleg obnov mostov na območju naše mestne občine nujno potrebujemo še dodatne premostitve. Skupaj z Občino Šenčur zaključujemo projektno dokumentacijo za gradnjo mostu za kolesarje in pešce med Jamo in Prebačevim. Uresničitev projekta pričakujemo v prihodnjem letu, tako kot izgradnjo mostu oziroma nadhoda med pokopališčem in pešpotjo do poslovne cone Hrastje, prav tako namenjenega sprehajalcem in kolesarjem. V prihodnjih letih načrtujemo izgradnjo novega mostu čez Kokro med Ibijem in športnim parkom, mostu med Skalico in Pungartom, z županom Nakla se dogovarjamo tudi za povezavo med Spodnjo Besnico in Okroglim. Skratka, naš načrt je trajnostno naravnan, z namenom krajšanja migracijskih poti, predvsem pa spodbujanja uporabe alternativnih prevoznih sredstev in razmer za varno pešačenje. Ob začetku novega šolskega leta naj omenim še gradnjo najpomembnejših mostov – mostov prijateljstva.

 

Dragi starši, stari starši, učitelji, vzgojitelji ter vsi ostali, ki ste povezani z vzgojo in izobraževanjem: ne glede na trenutne okoliščine poskrbimo, da bo najpomembnejša misija novega šolskega leta gradnja medsebojnih vezi, dobrih odnosov ter pravih prijateljstev med otroki, ki lahko ostanejo za vse življenje. To je največ, kar šteje! Vsem otrokom želim uspešen in predvsem razigran začetek novega šolskega leta. Tisti, ki prvič vstopate skozi šolska ali vrtčevska vrata, kar pogumno. Pred vami je nov svet, čudovito pisan – kot barvita jesen, ki bo kmalu tu.

 

Se vidimo! Matjaž Rakovec, vaš župan

« Seznam člankov