Medijsko središče

Na nekaterih otroških igriščih ni več trakov, ki bi prepovedovali igranje na igralih. Je uporaba igral, gugalnic dovoljena ali ne ?

Prepoved zadrževanja na otroških igriščih in prepoved uporabe igral še vedno velja, in sicer do spremembe odloka, kar je v pristojnosti Vlade RS. Trakove, ki so jasno označevali, da igrala, klopi in druga oprema na otroških igriščih do preklica niso v uporabi, so po vsej verjetnosti odstranili obiskovalci teh površin. Nikakor nista to naredila niti koncesionar, ki v MOK vzdržuje igrišča in je tudi na začetku epidemije namestil varovalne trakove na igrišča, niti Zavod za šport, ki upravlja z nekaterimi športnimi igrišči. Koncesionarja smo seznanili z informacijami, za katere se vam ob tem lepo zahvaljujemo, da znova namesti trakove na Planini 2, saj uporaba igral, dokler se odlok ne bo spremenil oziroma ne bo Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) posredoval drugačnih navodil, ni dovoljena. Četudi trakov (njihova glavna funkcija je informiranje ljudi, da je uporaba igral prepovedana, ne pa preprečevanje vstopa na igrišče) ponekod trenutno ni, ker jih je nekdo neupravičeno odstranil, morajo obiskovalci kljub temu upoštevati vladne odloke. Če jih ne, lahko redarji zaradi kršitve podajo predlog v obravnavo Zdravstvenemu inšpektoratu RS.