Na razstavi predstavili arhitekturne rešitve za novi vrtec Sonček

Mestna občina Kranj je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije v Kovačnici – podjetniškem inkubatorju Kranj razstavila arhitekturne rešitve za načrtovano novogradnjo Vrtca Sonček, prispele na septembra lani razpisani projektni natečaj. Prvonagrajeno sta avtorja tudi natančneje predstavila, župan Matjaž Rakovec in podžupan Janez Černe pa sta ob tem pojasnila, kdaj in kako nameravajo izvesti to pomembno investicijo. Novi vrtec s sedmimi oddelki bo lahko sprejel več kot 120 otrok.

 

Sedanji vrtec Sonček, v katerem je trenutno 59 otrok v treh oddelkih – en kombiniran ter dva oddelka II. starostnega obdobja – so zgradili leta 1950 in je res potreben prenove. »Ker je povpraševanje po vrtčevskem varstvu veliko, zlasti za otroke iz I. starostnega obdobja, smo se strinjali, da je zaradi majhnosti in dotrajanosti bolj kot obnova smotrna gradnja novega in večjega vrtca. V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) smo zato razpisali natečaj in izbrali strokovno najprimernejšo rešitev za novogradnjo. V novem vrtcu bo predvidoma sedem oddelkov za približno 123 otrok, najverjetneje dva oddelka I. starostnega obdobja, en kombinirani oddelek, trije oddelki II. starostnega obdobja in avtistični oddelek,« je na razstavi enajstih prispelih natečajnih predlogov povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

V natečajni skupini je člane MOK vodil podžupan Janez Černe, ki je povedal, da je imela ocenjevalna komisija težko delo, saj niso pričakovali tako velikega odziva in toliko dobrih rešitev. »Vendarle pa dvoma o zmagovalcu ni bilo, saj prvonagrajena rešitev ponuja točno to, kar smo iskali: čim manj poseganja v zelene površine, velike in svetle prostore v notranjosti, dovolj prostora za igro na prostem, ustrezne rešitve za parkiranje in dostop do vrtca.«

 

Zmagovalen je bil elaborat ponudnika OSIVNIK FABIAN ARHITEKTI, d. o. o., izdelala sta ga Tea Fabian, mag. inž. arh., in David Osivnik, univ. dipl. inž. arh., M.Arch. (IT), na današnji razstavi pa sta ga tudi konkretneje predstavila.

 

»Izhajala sva iz tega, da se čim bolj ohrani naravne danosti okolja, v katerem se nahaja vrtec,  torej s čim manj poseganja v sedanjo situacijo, obenem pa predvidela kompaktni, večinoma leseni objekt na način, da se pritličje v največji možni meri odpira in povezuje s temi zunanjimi zelenimi površinami. Zato sva predlagala, da se parkirna mesta umakne v podzemno garažo in tako ostane dovolj prostora za igro na prostem, pešpot vodi do vhodne ploščadi, ki je obenem zunanja telovadnica, notranjost pa je razdeljena na štiri sklope, s tem, da imajo zaposleni ločen vhod in zunanji terasi, igralnice so dobro osvetljene, tudi ostala notranjost. Vodilo pri snovanju elaborata so bile racionalne in trajnostne rešitve, zlasti energetska učinkovitost, prijetno počutje uporabnikov ter kakovost in povezovanje notranjih in zunanjih prostorov – z upoštevanjem želja naročnika,« je povedala Tea Fabian ter se zahvalila MOK in ZAPS za priložnost sodelovati in prvo nagrado.

Nove pridobitve se veselijo tudi v zavodu Kranjski vrtci. »To bo res lep, prostoren in moderen vrtec s svetlimi igralnicami in obilo prostora za igro na prostem. Vsekakor to pomeni precej boljše razmere za otroke in zaposlene v tem vrtcu, tega se seveda veselijo tudi starši otrok, pri uresničevanju projekta pa se spet nadejam dobrega sodelovanja z njimi in z Mestno občino Kranj,« je povedala ravnateljica Kranjskih vrtcev Urša Kejžar.

 

MOK bo zdaj z avtorjema prvonagrajene rešitve sklenila pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije. »Upamo, da bomo na tej podlagi še letos pridobili gradbeno dovoljenje, zato začetek gradnje načrtujemo konec letošnjega leta oziroma v začetku leta 2024. Novi vrtec bo tako zgrajen najpozneje v letu 2025. Ocena vrednosti investicije je nekaj manj kot štiri milijone evrov, a se nadejamo podpore z evropskimi sredstvi. To bo nova pomembna pridobitev za Kranj, še zlasti pa za Krajevno skupnost Planina in Huje, s tem bomo še izboljšali dostopnost do javne predšolske vzgoje za otroke I. starostnega obdobja na tem območju, pomemben je tudi nov razvojni oddelek. Potrebe pa bodo še narasle, ko bo v bližnji prihodnosti zgrajeno novo stanovanjsko naselje Kranjska iskrica.

 

Res se trudimo izboljševati razmere na področju predšolske vzgoje in izobraževanja: lani smo odprli novi vrtec v Bitnjah, novo Glasbeno in baletno šolo, spomladi bodo začeli uporabljati nove prostore v prizidku OŠ Staneta Žagarja, v načrtu pa je še rekonstrukcija in prizidava šole in vrtca na Kokrici in dozidava OŠ Helene Puhar, letos bomo energetsko prenovili tudi več šol in vrtcev,« je na koncu povzel župan Rakovec.

 

Nagrajene natečajne predloge za novi vrtec Sonček so zdaj na ogled v Komunikacijskem središču v pritličju stavbe Mestne občine Kranj (Slovenski trg 1).

Avtor fotografij: Saša Despot/Mediaspeed