Nekateri zbirni centri odpirajo svoja vrata

Komunala Kranj (KK) bo po zaprtju zbirnih centrov zaradi epidemije covid-19 jutri odprla vrata zbirnih centrov Tenetiše in Naklo, v petek pa še šenčurskega. Zbirni center Zarica ostaja do preklica zaprt.

 

Delovni časi zbirnih centrov Šenčur in Naklo ostajajo nespremenjeni, delovni čas zbirnega centra Tenetiše pa je spremenjen, in sicer od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure, sobota od 8. do 16. ure. Pri vstopu bo veljal posebni režim, upoštevati bo treba določila vladnega odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah, KK pa je ob tem pripravila tudi navodila, ki bodo v pomoč uporabnikom.

 

Zaradi varovanja uporabnikov in tudi zdravja zaposlenih v KK prosijo, da odpadke v zbirne centre pripeljejo samo v primeru, da so zdravi. V primeru bolezenskih znakov okužbe dihal je vstop v zbirni center prepovedan.

 

V času epidemije so za varno obratovanje zbirnega centra določeni naslednji ukrepi:

 

 

  • obvezna uporaba zaščitne maske (ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela), zaščitnih rokavic in upoštevanje varnostne razdalje dva metra ter higiene kašlja

 

  • uporabniki naj s seboj prinesejo osebni dokument in položnico za obračun komunalnih storitev (številko partnerja)

 

  • počakajo naj pred vhodom in prislonijo potrdilo na stransko steklo vozila, zaposleni bo zabeležil podatke ter pregledal vsebino in količino odpadkov

 

  • v zbirnem centru se iz vozila ne sme izstopiti, dokler tega ne odobri zaposleni oziroma varnostno osebje, gibanje na območju zbirnega centra je omejeno in zgolj v skladu z navodili zaposlenih, ljudje naj se ne zadržujejo na območju zbirnega centra dlje, kot je nujno potrebno

 

  • dovoljeno je prinašanje le predhodno sortiranih odpadkov (zaradi skrajšanja časa oddaje odpadkov in zadrževanja v zbirnem centru), ki jih bodo ljudje razložili sami oziroma s pomočjo sopotnika – zaposleni v zbirnem centru pri raztovarjanju ne bodo pomagali, bodo pa uporabnike usmerjali

 

Takole naj bodo sortirani odpadki, ko jih pripeljete v zbirni center. Foto: Komunala Kranj

 

  • s seboj naj prinesejo orodje, ki bi ga morebiti potrebovali (lopata, grablje, metla ...), saj izposoja v tem času ni mogoča

 

  • uporaba sanitarij ni mogoča

 

  • vstop bo omogočen največ enemu vozilu hkrati, ostala vozila čakajo na oddajo odpadkov v vrsti pred vhodom

 

Še en primer pravilnega sortiranja odpadkov ob prihodu v zbirni center. Foto: Komunala Kranj

 

Možni zastoji

 

Prve dni po odprtju v KK pričakujejo močno povečan obisk zbirnih centrov. Lahko pride do zastojev, zato vnaprej opozarjajo uporabnike, da so za spoštovanje prometnih predpisov odgovorni sami in da morajo poskrbeti, da bo čakanje na vstop v zbirni center potekalo tako, da ne bo motilo prometne ureditve.

 

V primeru, da bodo odpadke pripeljali ob uri, ko zbirni center ne obratuje, naj odpadkov ne odlagajo pred vrata ali čez ograjo zbirnega centra, ker bi s tem onesnažili okolje, in povzročili višje stroške izvajanja javne službe zaradi naknadnega pospravljanja in odlaganja odpadkov v ustrezne zabojnike.

 

»Prosimo vas za razumevanje in strpnost pri čakanju na oddajo odpadkov in za natančno upoštevanje navodil zaposlenih ter varnostnega osebja, saj vam samo zdravi komunalni delavci lahko zagotavljamo storitve javnih gospodarskih služb,« poudarjajo v Komunali Kranj.

 

ZC Zarica zaprt do preklica

 

Zbirni center Zarica ostaja zaprt do preklica zaradi varnostnih razlogov. Dosledno upoštevanje določila Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS in navodil NIJZ o upoštevanju razdalje med osebami, vse z namenom preprečevanja okužbe s covid-19, namreč narekuje sočasno gibanje enega do dveh vozil na območju zbirnega centra.

 

Prve dni po odprtju bo verjetno obisk zbirnih centrov močno povečan, omejitev dostopa v zbirni center na določeno število vozil/uporabnikov hkrati pa lahko posledično pomeni kolono vozil, nepretočnost prometa in povečano število oseb na enem mestu, kar se že dogaja ob pogostem dovozu odpadkov. Območje Zarice je cona, kjer se dnevno srečujejo smetarska in druga komunalna vozila, tam poteka tudi vsakodnevni promet, kranjska komunala pa se želi izogniti morebitnemu povzročanju nevarnosti ter ogrožanju prometa.  

 

Ker je ZC Zarica zaprt, pa lahko vsi tisti uporabniki Komunale Kranj, ki so vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov, odpadke pripeljejo v zbirni center Tenetiše.

 

Fotografije: Komunala Kranj

image