O praksah Kranja v Amsterdamu

Organizatorji dogodka Social Enterprise World Forum v Amsterdamu so na enega od spremljevalnih dogodkov povabili tudi podžupana Mestne občine Kranj Janeza Černeta. Na visokem srečanju in okrogli mizi so gostje obravnavali socialno podjetništvo na evropski, nacionalnih in lokalni ravni. Podžupan je predstavil prakse, ki jih na tem področju izvaja Mestna občina Kranj.


Organizatorji okrogle mize so pod drobnogled postavili socialno podjetništvo na evropski, nacionalnih in lokalni ravni. Mestna občina Kranj s spodbujanjem socialnega podjetništva doprinaša k zaposlovanju ranljivih skupin, kot so med drugim invalidi in ozdravljeni odvisniki, trajnostnemu razvoju, varovanju okolja in lokalni samooskrbi, je v Amsterdamu izpostavil podžupan Janez Černe. Poleg Slovenije sta svoj način podpore socialnemu podjetništvu predstavili še Nemčija in gostiteljica Nizozemska.

 

»Povabili so nas zaradi dobrih praks, ki jih izvajamo. Skupna ugotovitev je bila, da so mesta tista, ki vlečejo voz naprej, nacionalna raven pa jim povsod po Evropski Uniji sledi. V Kranju smo na različnih področjih ugotovili, da socialna podjetja naredijo veliko, kar bi sicer moralo biti urejeno sistemsko, na državni ravni. Pa žal ni. Podeljena sredstva socialnim podjetjem skozi javne razpise na različnih področjih imajo multiplikativne učinke na cilje, ki jih zasleduje občina. Tako prihajamo do širših rezultatov, saj poleg osnovnih med drugim s tem posredno dajemo vsebino mestnemu središču. Kot tudi na različne načine spodbujamo zeleno in trajnostno,« je misli strnil podžupan Janez Černe.

 

 

 

Kategorije:
2023 aktualno