Ob zaključku del prizidka pri OŠ Staneta Žagarja simbolično zasadili drevo

V središču Kranja in okolici so v teh dneh zasadili več kot 180 dreves. Enega sta danes ob novem prizidku pri Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj zasadila tudi župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in ravnatelj šole Marko Popit. S tem so simbolično obeležili zaključek projekta, saj so vsa gradbena in obrtniška dela že zaključena in zdaj odpravljajo le še ugotovljene pomanjkljivosti ter urejajo okolico, ki je od danes bogatejša še za eno drevo.

 

Skupno več kot 180 dreves so te dni zasadili ob Cesti Staneta Žagarja (16 dreves), ob Oldhamski (8), v Šorlijevem naselju (19), na Trgu Rivoli (4), pri Planetu Tuš (44), v Stražišču (41), pri vrtcu v Bitnjah (3), na Glavnem trgu (eno drevo), v okviru participativnega proračuna pa skupno 45 tudi na Hujah, v Krajevni skupnosti Bratov Smuk in na Planini 1. Do konca leta bodo zasadili še 13 dreves v Parku slovenske himne, kjer so prejšnji teden začeli z deli.

Na Planini so danes zasadili še dodatno drevo, eno od skoraj 700 zasajenih v preteklih štirih letih, s čimer nadaljujejo zgodbo Kranja kot čedalje bolj zelenega mesta. Z zasaditvijo pa so župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in ravnatelj šole Marko Popit, ki se jima je pridružila še njegova predhodnica Fani Bevk, simbolično obeležili še en pomemben mejnik – zaključek  gradnje in opremljanja prizidka z novo telovadnico, šestimi nadzidanimi učilnicami, večnamenskim prostorom in zunanjim igriščem. Notranjost je v celoti zaključena, prostori opremljeni, prav tako zunanje igrišče, poteka samo še odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in urejanje okolice. Po potrditvi, da je objekt izdelan v skladu z vsemi predpisi, bodo nove pridobitve končno lahko začeli uporabljati in to bo predvidoma do konca letošnjega oziroma zagotovo v začetku novega koledarskega leta. Kakor je na dogodku poudaril podžupan MOK Janez Černe, pa je pomembno še eno dejstvo, namreč, da bo nova telovadnica na voljo tudi kranjskim športnim klubom za izvajanje treningov.

 

Veliki prihranki in koristi

Vrednost investicije je 3,15 milijona evrov, naložbo v višini 1,44 milijona evrov sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, za nadzidavo učilnic pa v MOK pričakujejo tudi subvencijo Eko sklada v višini 440.000 evrov. Z operacijo bo MOK prispevala k doseganju več ciljev: z novimi prostori bo zagotovila ustrezne pogoje za izobraževanje in športno aktivnost mladih v okolišu, ki ga pokriva OŠ Staneta Žagarja, to je stanovanjska soseska Planina in posredno del nerevitaliziranega območja Starega Kranja in Savske ceste. Projekt prinaša tudi bolj učinkovito in kakovostno rabo tega urbanega prostora, prinaša večjo kakovost bivanja, socialno varnost ter zmanjšuje tveganje nadaljnje socialne, fizične in funkcionalne degradacije tega dela mestnega prostora. Operacija bo zaradi skoraj ničenergijske gradnje doprinesla tudi k bolj učinkovitemu ravnanju z okoljem in rabo naravnih virov.

 

Župan MOK Matjaž Rakovec:

»Vsi že težko čakamo, da bodo učenke in učenci te šole že lahko končno začeli uporabljati nove prostore, a zdaj smo že res skoraj na cilju. Pri tem projektu, ki smo ga s sedanjo ekipo podedovali, se je res zapletalo: od težav s pridobivanjem gradbenega dovoljenja zaradi nestrinjanja sosedov, nato spreminjanja projekta, tudi finančne podlage, potem smo čakali na sofinanciranje, za povrh je prišla pandemija in nazadnje zaradi vojne v Ukrajini še do pomanjkanja in višjih cen surovin na trgu. Vse to in zaradi pogajanja z izvajalci del je nekoliko zamaknilo težko pričakovani zaključek. A je bilo vredno, saj je objekt res krasen, vložek MOK pa je zaradi sofinanciranja manj kot 1,3 milijona evrov, kar je res občutno manj, kot če bi projekt izvedli v javno-zasebnem partnerstvu, kakor je bilo zamišljeno v prejšnjem mandatu in so bili stroški ocenjeni na kar 6,7 milijona evrov. V novem prizidku bo torej v kratkem končno vrvelo od življenja, prostorska stiska na šoli bo rešena. Tukaj zasajena lipa pa bo že 94. drevo po vrsti, zasajeno na Planini, in se bo lepo vpelo v zeleno okolico šole z gozdičkom, kanjonom Kokre v ozadju, z zeleno streho in bolj 'zeleno' šolsko stavbo, odkar je energetsko sanirana. V marsičem ste lahko drugim za zgled in vesel sem, da smo na Mestni občini Kranj lahko pripomogli k temu. Upam, da ko se srečamo prihodnjič, se srečamo v nabito polni telovadnici.«

 

Marko Popit, ravnatelj OŠ Staneta Žagarja Kranj:

»Ob začetku gradnje prizidka so najprej podrli montažni objekt, ki naj bi začasno reševal prostorsko stisko. V resnici jo je reševal desetletja. Naša, zdaj že upokojena ravnateljica Fani Bevk se je vsa ta leta borila, da bi dobili večje in boljše prostore. Danes stojimo pred novo 'Žagarco', ki bo 512 učencem nudila novo telovadnico, šestim razredom pouk v sodobnih učilnicah, dva razreda, ki gostujeta na sosednji šoli, bosta spet združena z našo matično šolo, 24 oddelkov pa bo dobilo svoje matične učilnice, ki jih danes nimajo.

Ob naši šoli, ki je lani praznovala 60-letnico, je gozdiček z gabri in hrasti. Danes smo zasadili še lipo, ki bo nudila zavetje ptičem in žuželkam, predvsem pa našim čebelam. Hvala vsem: Mestni občini Kranj in gospe Bevkovi, da je po vseh teh letih dosegla to, kar je danes pred našimi očmi.«

 

Spremljevalni kulturni program ob zasaditvi drevesa so pripravili učenke in učenci OŠ Staneta Žagarja Kranj: sedmošolka Katarina Zajec je za uvod na violini zaigrala pesem Lipa zelenela je, šestošolec David Markič je deklamiral pesem Drevo, Katarina Bajželj iz 6. c pa je pesem Drevo odpela ob kitarski spremljavi Sare Ševaljevič iz 9. b.

Avtor fotografij: Anže Krže/Mediaspeed