Obvestilo staršem, ki potrebujejo nujno varstvo za otroka

Vrtci in šole bodo od 16. marca do predvidoma 29. marca zaprti, vendar pa bo za otroke staršev, ki potrebujejo nujno varstvo, to organizirano v enoti Janina v okviru Kranjskih vrtcev. Starši, ki izpolnjujejo pogoje, morajo to sporočiti najpozneje do nedelje, 15. marca, s posebnim obrazcem. Zagotovilo pa se bo tudi nujno varstvo za učence od 1. do 5. razreda. Kje, še ni znano. Ravnatelji šol pozivajo starše, naj jim elektronsko čimprej sporočijo, če potrebujejo varstvo za svojega šolarja.

 

Do nujnega varstva za otroka so upravičeni starši, ki opravljajo delo, pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Nujne primere poklicev so določili na podlagi okrožnice MIZŠ, civilne zaščite in kriznega štaba MOK občine, med njimi pa so zaposleni v zdravstvu, policiji, vojski, zaporih, komunalnih službah, živilskih trgovinah, lekarnah, domovih za ostarele, dežurni v šolah in vrtcih, redarstvih in službah civilne zaščite.

 

Mestna občina Kranj bo nujno varstvo za predšolske otroke zagotovila v okviru Kranjskih vrtcev, v enoti Janina. Tam bodo sprejemali le zdrave otroke staršev, ki so dolžni opravljati delo pri delodajalcu in to izkažejo s pisnim potrdilom oziroma izjavo delodajalca.

 

V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost varstva zaradi nenujnih del …), drugi pa v prej omenjenih poklicih, mora biti otrok doma.

 

Vrtci so od MOK dobili nalogo, da do nedelje, 15. marca, zberejo podatke o starših, ki izpolnjujejo pogoje. Če bodo uveljavljali nujno varstvo, morajo izpolniti posebni obrazec in ga čimprej posredovati vrtcu, ki ga obiskuje njihov otrok.

 

V Kranjskih vrtcih bodo na podlagi prejetih podatkov izdelali končni seznam. Poudarjajo pa, da morajo starši v ponedeljek, ko bodo pripeljali otroka v enoto Janina, nujno prinesti tudi potrdilo/izjava delodajalca, sicer otroka v vrtcu ne bodo sprejeli.

 

Za predšolske otroke in učence od 1. do 5. razreda bo zagotovljeno nujno varstvo. Foto: Pixabay

 

Nujno varstvo tudi za mlajše osnovnošolce

 

Na ravni občine bo organizirano tudi nujno varstvo za učence od 1. do 5. razreda. Starše, ki so dolžni opravljati svoje delo in zato potrebujejo varstvo, zato ravnatelji šol pozivajo, naj to do nedelje do 10. ure zjutraj prek e-pošte sporočijo šoli, ki jo obiskuje njihov otrok.  

 

Nujno varstvo učencev bodo morali izkazati tudi s pisno izjavo delodajalca, pri katerem so zaposleni, in bo ta potrdil, da opravljajo delo, pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah.  

 

Ko bodo ravnatelji zbrali podatke, za koliko otrok gre, se bodo na ravni občine dogovorili o možnostih odprtja oddelka na eni od kranjskih šol.

Kategorije:
koronavirus aktualno