Odstranitev in zasaditev novih dreves na območju Koroške ceste

Mestna uprava Kranj javnost obvešča, da bo zaradi širitve kolesarske steze na Koroški cesti odstranila obstoječa drevesa, ki jih bo po končanem projektu nadomestila z novimi. Mestna občina Kranj je pri koncesionarju Flora Sport d.o.o. zaprosila za strokovno mnenje nadomestitve dreves, ki se bodo posekala ob izgradnji kolesarske steze ob Koroški cesti, med Bleiweisovo cesto in Stošičevo ulico.

 

Ob ogledu zarisa načrtovane širitve cestne površine in krčenja zelenice bodo drevesa, ki rastejo do dveh metrov stran od trase pri delih poškodovana, s tem pa se bo močno zmanjšala njihova vitalnost in stabilnost. Ob gradbenih posegih je najbolj ranljiv koreninski sistem, ki pogosto ni viden. Ob tem so drevesa lahko tako oslabljena, da lahko v prihodnje postanejo nevarna - pride do njihove zrušitve oz. propadanja. Zato je koncesionar predlagal, da se ta drevesa, ki rastejo v pasu dveh metrov od začrtane trase, poseka in nadomesti z novimi.

 

Zaradi zavedanja Mestne občine Kranj, da imajo drevesa veliko pozitivnih učinkov poleg zadrževanja hrupa, bo izvedena bo zasaditev pol-drevoreda malih jesenov (Fraxinus ornus) - gre za nižjo avtohtono vrsto jesena, ki bo še razširila biotsko pestrost v Kranju. Vrsta mali jesen doseže višino 10 do 15 m in do 8 m širine, odlikuje pa jo  velika odpornost na škodljivce in bolezni, ter vplive, ki jih povzroča bližina ceste.