Odziv župana Mestne občine Kranj Matjaža Rakovca po odpovedih pogodb o zaposlitvi s strani splošnih zdravnikov v Zdravstvenem domu Kranj

V Mestni občini Kranj smo z zaskrbljenostjo sprejeli novico o odpovedih pogodb o zaposlitvi s strani kranjskih splošnih zdravnikov. Uresničevanje odpovedi pomeni resno ogroženost za zdravje občanov oz. pacientov, ki koristijo zdravstvene storitve kranjskih splošnih zdravnikov. Zato pozivamo k dialogu med zdravniki, OZG, ZD Kranj, ZZZS ter vlado/ministrstvom, da se nastala situacija začne čim prej reševati. V Mestni občini Kranj smo videli začasno rešitev problema, da bi zdravniki odstopili od namere odpovedi pogodb o zaposlitvi, s tem da bi UO ZZZS sprejel pobudo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije za nujni sprejem Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019, ki so ga partnerjem Splošnega dogovora za leto 2019 posredovali v četrtek, 21. 3. 2019. Tako smo z razočaranjem smo sprejeli informacijo, da je UO ZZZS predlog aneksa zavrnil. Računali smo na to, da bo UO ZZS sprejel predlog, zdravniki ne bi dali odpovedi, v vmesnem času pa bi se pristopilo k sistemskim rešitvam. Glede na to, da novi minister zagovarja, da bo rešitev tega problema prioritetna, MOK poziva vse akterje, da ponovno preučijo aneks in ga tudi sprejmejo ter da se pristopi k sistemskemu reševanju problematike.

 

Župan Mestne občine Kranj, je storil vse kar je bilo v moči in pristojnosti Mestne občine Kranj, da do nastale situacije ne bi prišlo, tako se je sestal s predstavniki OZG in ZD Kranj, pogovori so potekali tudi v smeri možnosti razpisov koncesij, a v dani situaciji ob pomanjkanju zdravnikov interesa za družinsko medicino tudi v Kranju ni. Pomanjkanje zdravnikov je problem na ravni celotne država in je v prihodnje nujno, da se naredi poklic za splošnega zdravnika atraktiven za mlade, da se bodo odločali za specializacijo (sedaj se ne) in v poklicu tudi ostali. Podeljevanje koncesij glede na problem pomanjkanja zdravnikov ni rešitev problema, ker ne razbremeni obstoječih zdravnikov. Koncesije so namreč dopolnilo obstoječi javni mreži in ne institut za reševanje kadrovskih težav javnih zavodov. V danih razmerah se s koncesijo namreč ne pridobi dodane vrednosti, pride pa do tega, da javni zavod izgubi zdravnika, ki se prijavi na razpis koncesije.

 

Posebno pismo je bilo posredovano tudi predsedniku Vlade RS (pismo je bilo še isti dan odstopljeno Ministrstvu za zdravje), v katerem je MOK podprla predlog že prej omenjenega aneksa. V trenutni situaciji se ne znamo predstavljali, kaj lahko odpovedi pomenijo za kranjsko zdravstvo in s tem tudi morebitnim razpadom zdravstvenega sistema v Kranju oz. na Gorenjskem, na kar sta danes opozorila direktor OZG in direktorica ZD Kranj.