Pametna osvetlitev

O projektu

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

 

Trajanje operacije: maj 2022 – maj 2023

 

Partnerji: (VP) BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Mestna občina Kranj, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Naklo, Občina Kranjska Gora

 

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 168.470,31 €, od tega

vrednost sofinanciranja EKSRP 100.000,00 € (85 %)

 

Opis operacije: 

Z razvojem pristopa pametnega osvetljevanja in s povezovanjem 4 občin bomo zagotovili uvajanje pristopov upoštevanja potreb uporabnikov javne razsvetljave, zagotovili strateški pristop k razvoju pametne razsvetljave ter uporabo najnovejših tehnologij, prispevali k varovanju okolja, k osveščanju in povečanju znanj deležnikov in prebivalcev območja glede pomena zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja in njegovega vpliva na zmanjševanje emisij CO2, ohranitve biodiverzitete in vpliva na kvaliteto življenja v naseljih.

 

Cilji operacije:

Glavni cilj operacije je z uporabo novih tehnologij in rešitev, ki bodo omogočile izkoriščanje obnovljivih virov energije zagotoviti ustrezno javno infrastrukturo za pametno osvetljevanje na podeželju 4 občin:

 • postavitev sodobnega solarnega sistema javne razsvetljave v naselju Ambrož pod Krvavcem,
 • zamenjava potratnih svetilk na območju Mestne občine Kranj,
 • zamenjava potratnih svetilk s t.i. pametnimi svetili na območju občine Kranjska gora, posodobitev osvetlitve športnega igrišča v Spodnjih Dupljah.

 

Aktivnosti operacije: 

 • vodenje, koordinacija in promocija operacije,
 • razvoj pristopov za pametno osvetljevanje,
 • naložbe v pametno osvetljevanje:
  • postavitev sodobnega solarnega sistema javne razsvetljave v naselju Ambrož pod Krvavcem v Občini Cerklje na Gorenjskem,
  • zamenjava potratnih svetilk na območju Mestne občine Kranj v naselju Golnik, Bitnje, Žabnica in Besnica,
  • zamenjava potratnih svetilk s t.i. pametnimi svetili na območju jezera Jasna, v centru mesta ter v parku v Mojstrani v občini Kranjska Gora,
  • posodobitev osvetlitve športnega igrišča v Spodnjih Dupljah v občini Naklo.

 

Rezultat operacije: 

 • zamenjava 130-tih potratnih svetilk,
 • postavitev sodobnega solarnega sistema javne razsvetljave,
 • oblikovana priporočila za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja,
 • dogodek o ozaveščanju prebivalstva o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja.

 

Koristne povezave:

Evropska komisija za EKSRP 

Program razvoja podeželja