Medijsko središče

PARKIRANJE PRI VRTCU ČAROBNI SVET

Vrtec Čarobni svet je bil vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja. Za ta vpis mora izvajalec izpolnjevati tudi pogoje glede zagotavljanja najmanj dveh parkirnih prostorov na oddelek. Vrtec ima zagotovljena tri parkirna mesta v garažni hiši pod vrtcem in eno parkirno mesto na ploščadi pred vrtcem, kjer je dovoljeno kratkotrajno parkiranje s časovno omejitvijo parkiranja do 15 minut. Čas prihoda je potrebno označiti na vidnem mestu v vozilu. Prosimo za razumevanje, da je vozilo potrebno ustrezno označiti, saj le tako lahko medobčinski redarji zagotavljajo, da na predvidenem parkirnem prostoru ne bodo parkirana vozila z drugimi nameni in bo parkirno mesto v uporabi tistih, ki ga potrebujete in za čigar namen je.