PC Hrastje prinaša gospodarski razvoj ter urejeno kanalizacijo in varne ceste

Kranj, 13. december 2021 – V Mestni občini Kranj želijo zagotoviti še večji gospodarski razvoj, zato med drugim že več let načrtujejo razširitev obstoječe poslovne cone v Hrastju. S sprejetjem prostorskih sprememb so letos tudi dokončno zagotovili pogoje za izvedbo projekta. S tem bodo pridobili tudi lokalni prebivalci, med drugim urejeno komunalno infrastrukturo in širše ceste s kolesarskimi površinami, medtem ko bo tovorni promet potekal po cesti, ki povezuje državno cesto Kranj–Šenčur s PC Hrastje skozi gozd.

 

Mestna občina Kranj (MOK) potrebuje večjo poslovno cono, saj so v preteklih letih številna podjetja, pa tudi predstavniki mednarodnih gospodarskih družb izrazili interes, da razširijo svoje poslovne dejavnosti v MOK. Več desetletij MOK ni bila zmožna ponuditi ustreznih zemljišč, letos pa so sprejeli podrobni prostorski načrt in s tem umestili razširitev obstoječe poslovne cone v Hrastju (PC Hrastje) ter že tudi začeli z izvajanjem projekta širitve. Ker precejšen del lastnikov zemljišč za gradnjo javne infrastrukture ni bil pripravljen prodati zemljišč po ceni, določeni s cenitvijo, so bili v MOK zaradi javnega interesa prisiljeni zagnati postopke razlastitve nekaterih lastnikov zemljišč. »Obžalujem, da smo morali povleči takšno potezo, a verjamem, da se bo ob zaključku projekta izkazalo, da je bilo vredno vztrajati. Projekt bo namreč zagotovil boljše pogoje za poslovanje in s tem razcvet gospodarstva, ki bo imel pozitiven vpliv za celotno občino, v razširjeni PC Hrastje pa bomo uredili tudi cestno in komunalno infrastrukturo, vključno z navezavo kanalizacije na centralno čistilno napravo,« je povedal župan MOK Matjaž Rakovec.

 

Poleg javne kanalizacije projekt torej prinaša še urejene ceste s kolesarsko infrastrukturo. V Krajevni skupnosti Hrastje si že desetletja želijo, da bi cesto iz vasi Hrastje do poslovne cone obnovili, razširili in uredili tudi za kolesarje. To se bo zdaj končno tudi uresničilo: cesta bo po obnovi široka šest metrov, ob njej bo speljana tudi tri metre široka mešana površina za pešce in kolesarje, ki bo ločena z zelenim pasom. Na tej cesti nikakor ne bo dovoljena vožnja za tovornjake oziroma za vozila večjih dimenzij; uporabljala jo bodo namreč lahko le osebna vozila, lahka tovorna vozila do 3,5 ton teže in kmetijska mehanizacija za lastnike zemljišč. Glavnina prometa, vključno s težjimi vozili, pa bo po novem potekala po cesti, ki povezuje državno cesto Kranj–Šenčur s PC Hrastje skozi gozd. Široka bo sedem metrov, ob njej bodo zgradili tudi kolesarsko površino.

 


Več o PC Hrastje – predstavitveni letak


 

Za večjo prometno varnost pa bo MOK poskrbela tudi v vasi Hrastje, saj bodo pot do križišča s cesto Kranj–Trboje zožili na pet metrov širine, z ločilnim otokom pa poskrbeli tudi za umiritev prometa in znižanje hitrosti. Krajani Hrastja bodo tako predvidoma v letu 2023 oziroma najpozneje v letu 2024 dobili ustrezno in varno povezavo s PC Hrastje v dolžini 800 metrov.

 

V prihodnjem letu pa nameravajo zgraditi še nadhod čez državno cesto za kolesarje in pešce, ki bo mimo kranjskega pokopališča povezovala Kranj oziroma Planino s PC Hrastje. S tem bodo vzpostavili varno ter pešcem in kolesarjem prijazno neprekinjeno povezavo vse do Kranja.

 

Grafični izsek situacije ceste

 

 

 

 

Nadhod od pokopališča prek državne ceste