Podaljšan rok za pomoč kmetovalcem

Mestna občina Kranj zaradi trenutnih razmer podaljšuje rok za oddajo vlog na javnem razpisu za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Vloge za naložbe lahko kmetovalci po novem oddajo vse do 30. aprila 2020, medtem ko ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

 

Več podrobnosti o omenjenem razpisu (dokumentacija in informacije, kaj naj vsebuje vloga) najdete na povezavi: https://www.kranj.si/mestna-obcina/javni-razpisi-narocila