Mestna občina

Javni razpisi, naročila

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2020

Razpisna dokumentacija

Javni razpis (pdf)

Razpisna dokumentacija (pdf)

Razpisna dokumentacija (doc)

Rok za prijavo: 10. 4. 2020 (naložbe), 11. 9. 2020 (ostali ukrepi).

Rok za prijavo: 10. 04. 2020

Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V ODDELKU ZA PROMET V OKVIRU URADA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ - ZA NEDOLOČEN ČAS

Razpisna dokumentacija

Prijavni obrazec

Javni natečaj

Rok za prijavo: 02. 03. 2020

Investicijsko in tekoče vzdrževanje ter obnova stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj za obdobje do 31. 12. 2022

Rok za prijavo: 28. 02. 2020

Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) »Rekonstrukcija ceste Breg – Mavčiče«

Razpisna dokumentacija

PZI_BREG_MAVČIČE

Rok za prijavo: 26. 02. 2020

Javni razpis za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Kranj.

Razpisna dokumentacija

Razpis

Obrazec

Rok za prijavo: 25. 02. 2020

Javna objava Poročila o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin in stališčih do prejetih pripomb

Rok za prijavo: 10. 02. 2020

Obvestilo o končanem natečajnem postopku

Razpisna dokumentacija

Obvestilo

Rok za prijavo: 03. 02. 2020

Obvestilo o končanem natečajnem postopku - PP višji svetovalec

Rok za prijavo: 24. 01. 2020

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Razpisna dokumentacija

Obvestilo

Rok za prijavo: 15. 01. 2020

Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V ODDELKU ZA MESTNI SVET IN KRAJEVNE SKUPNOSTI V OKVIRU KABINETA ŽUPANA V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

Rok za prijavo: 15. 01. 2020