Mestna občina

Javni razpisi, naročila

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V MESTNI OBČINI KRANJ V LETU 2020

Javni razpis (pdf)

Razpisna dokumentacija (pdf)

Razpisna dokumentacija (doc)

Rok za prijavo: 22. 05. 2020

Investicijsko vzdrževalna dela na cestni in komunalni infrastrukturi na območju Mestne občine Kranj

Rok za prijavo: 17. 04. 2020

Storitev varovanja ljudi in premoženja v Mestni občini Kranj, Zavodu za šport Kranj, Osnovnih šolah, Glasbeni šoli in Ljudski univerzi v Mestni občini Kranj, Mestni knjižnici Kranj, Gorenjskem muzeju Kranj, Prešernovem gaju in Krajevni skupnosti Kokrica

Rok za prijavo: 17. 04. 2020

Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letu 2020

Razpisna dokumentacija 

Razpisni obrazci

Javni razpis

Rok za prijavo: 15. 04. 2020

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2020

Razpisna dokumentacija

Javni razpis (pdf)

Razpisna dokumentacija (pdf)

Razpisna dokumentacija (doc)

Rok za prijavo: 10. 4. 2020, podaljšanje roka do 30. 4. 2020 (naložbe), 11. 9. 2020 (ostali ukrepi).

 

Rok za prijavo: 30. 04. 2020

Rok za prijavo: 10. 04. 2020

Javne zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine

Rok za prijavo: 07. 04. 2020

Javno naročilo: Zakup prostora za objavo informativnih vsebin v tiskanem mediju - ponovitev

Razpisna dokumentacija:

RD Zakup prostora ponovitev 20.2.2020

Rok za prijavo: 23. 03. 2020

Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času letnih počitnic za leto 2020

Rok za prijavo: 20. 03. 2020

Obvestilo o možni pridobitvi dovolilnic na območju podcon C2-E in C2-D za Gregorčičevo ulico in Cesto Staneta Žagarja

Rok za prijavo: 11. 03. 2020

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 360/25

Rok za prijavo: 10. 03. 2020