Aktualno

Prikaži več rezultatov
Prikaži manj rezultatov

 

Druge javne objave:

 

 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2086 SREDNJA VAS parcela 404/5 v izmeri 128 m2 in zemljišče katastrska občina 2086 SREDNJA VAS parcela 404/8 v izmeri 81 m2 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino katastrska občina 2135 DRULOVKA parcela 72/14 v izmeri 233 m2 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 Kranj parcela 976/1 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2121 KLANEC parcela 401/2 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino katastrska občina 2140 Podreča parcela 979/5 v izmeri 267 m2 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor v pritličju  objekta Vodopivčeva ulica 8, Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 287/1 in zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 60/0 v skupni izmeri 15 m2 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2695 Planica parcela 827/1 v deležu 1/1 za zemljišče katastrska občina 2695 Planica parcela 389/10 v deležu 1/1 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 159/3 (NAMERA)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 211/7 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 250 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino katastrska občina 2140 Podreča parcela 979/5 v izmeri 267 m2 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 kranj parcela 913/8 (namera)
 • Objava namere o brezplačnem prenosu stvarnega premoženja - za KS Hrastje (10.5.2019) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2140 Podreča parcela 992/5 v deležu 1/1 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2132 Bitnje parcela 2725/5 v deležu 1/1 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2122 HUJE parcela 182/31 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 565/15 v izmeri 97 m2 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemjišče katastrska občina 2122 HUJE parcela 159/3 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2086 SREDNJA VAS parcela 404/5 v izmeri 128 m2 in del zemljišča katasterska občina 2086 SREDNJA VAS parcela 404/4 v približni izmeri 88 m2 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2131 Stražišče parcela 924/46 v deležu 1/1 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 980/5 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 966/3 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prostore v mansardi objekta na naslovu Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 Kranj parcela 1216/4 v deležu 469/10000 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prostor v pritličju objekta na naslovi Gasilska ulica 17, 4000 Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi za zemljišča k.o. 2098 Struževo parcela 130/2, 130/29, 130/27, 130/22, 130/25, 130/23, 130/21 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča k.o. 2122 Huje parcela 182/31 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča k.o. 2100 Kranj parcela 886/24 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča k.o. 2100 Kranj parcela 887/78 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2131 Stražišče parcela 1227/83 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2120 Primskovo parcela 246/17 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe (ponudba) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 404/5 v izmeri 128 m2 in parc. št. 404/4, v približni izmeri 88 m2, obe k.o. 2086 - Srednja vas (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča za postavitev zabojnikov v Kranju (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 203/14, k.o. Klanec (namera
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 103/7 in 103/8, k.o. Drulovka (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za del zemljišča parc. št. 86/2 k.o. Primskovo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišč parc. št. 380/8 k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišča parc. št. 684/4, 684/5, 684/7, 684/8 k.o. Pševo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi brezplačne neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice (namera) (za parcele 736/2, 860 in 760 k.o. Predoslje
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za stanovanje na naslovu Glavni trg 17, 4000 Kranj (namera, obrazec, rok: do 6.11.2018)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2136 Breg ob Savi parcela 574/10 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče k. o. 2088 Goriče parcela 711 v izmeri 1800 m2 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 Kranj parcela 339/13 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 976/1, k. o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2123 Čirče parcela 58/3 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za stanovanje na naslovu Glavni trg 17, 4000 Kranj (namera, rok: 28.9.2018)
 • Objava namere za oddajo prostora v najem - postavitev avtomatov (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za stanovanje na naslovu Glavni trg 17.(namera, obrazec, rok: 28.8.2018)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe o prodaji redarske uniforme  (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 657/5 k.o. Mavčiče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 2715/34 k.o. Bitnje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 1227/92 k.o. 2131 Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 1227/91 k.o. 2131 Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2135 Drulovka parcela 526/8 (ID 6867628) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2122 HUJE parcela 190/4 (ID 3829207)  (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino parc. št. 37/3 k.o. Bitnje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino parc. št. 468/2 k.o. golnik (namera)
 • Objava o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 74/31 k.o. Drulovka (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 590 k.o. Breg ob Savi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2132 Bitnje parcela 2715/34 (ID 3808424) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe – ODDAJA TRŽNEGA STANOVANJA V NAJEM ( namera, vloga, rok: 3.4.2018)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2122 HUJE parcela 182/31 (ID 5886493) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2122 HUJE parcela 151/5 (ID 1791429) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 444/21, k. o. 2100 – Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1271/1 (ID 3516066) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2122 HUJE parcela 103/27 (ID 6255114), katastrska občina 2122 HUJE parcela 103/28 (ID 6255113), katastrska občina 2122 HUJE parcela 272/5 (ID 4950338), katastrska občina 2122 HUJE parcela 103/3 (ID 4280132), katastrska občina 2122 HUJE parcela 102/2 (ID 3629200), katastrska občina 2122 HUJE parcela 102/1 (ID 4248718) in katastrska občina 2122 HUJE parcela 266/4 (ID 1486828) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 445 (ID 1004722), katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 436 (ID 5370359), katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 435 (ID 4867466) in katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 434 (ID 2011407) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2122 HUJE parcela 58/2 (ID 28663), katastrska občina 2122 HUJE parcela 57/1 (ID 3553882), katastrska občina 2122 HUJE parcela 56/9 (ID 3387402), katastrska občina 2122 HUJE parcela 56/1 (ID 3686101) in katastrska občina 2122 HUJE parcela 55/2 (ID 4730813) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2136 Breg ob Savi parcela 491 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2131 Stražišče parcela 278/14 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 49/2 (ID 2747460) in katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 50/2 (ID 3587201) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 886/24, 889/47 in 887/78, k. o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2135 DRULOVKA parcela 564 (ID 2674340)  (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2097 OKROGLO parcela 182/4 (ID 2516518), katastrska občina 2097 OKROGLO parcela 290/1 (ID 3133839) in katastrska občina 2097 OKROGLO parcela 290/4 (ID 2125769) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe – poslovni prostor na naslovu Oldhamska cesta 14, 4000 Kranj.(namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2100 KRANJ parcela 913/8 (ID 2960247) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/45 (ID 6678687) (namera
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe – prostora na naslovu Slovenski trg 1, 4000 Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe – Oddaja tržnega stanovanja v najem. (namera) (vloga - ponudba za namero)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe – poslovni prostor na naslovu Stritarjeva ulica 8, 4000 Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe - poslovni prostor na naslovu Tomšičeva ulica 34, 4000 Kranj. (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 694/38 (ID 1439520) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 635/2 (ID 2967501) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2088 GORIČE parcela 737 (ID 1653379) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposrednih pogodb za zemljišča v mestnem jedru v Kranju v let 2018 (namera)

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2121 KLANEC parcela 250/10 (ID 6799354) in katastrska občina 2121 KLANEC parcela 250/9 (ID 6799352) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2100 KRANJ parcela 913/8 (ID 2960247) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 278/1, k. o. 2131 - Stražišče (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 721/4 (ID 6593542), katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 676/6 (ID 3691580) in katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 676/5 (ID 4362730) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2132 BITNJE parcela 1516/2 (ID 5011504), katastrska občina 2132 BITNJE parcela 1524 (ID 2211098) in katastrska občina 2132 BITNJE parcela 1525/3 (ID 523548) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1119/3 (ID 6752061), katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1119/4 (ID 6752062), katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1119/5 (ID 6752057), katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1119/6 (ID 6752059), katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1119/7 (ID 6752056), katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1119/8 (ID 6752055) in katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1119/11 (ID 6752058) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 144/5, k. o. 2102 - Kokrica (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2105 BRITOF parcela 38/3 (ID 3482122), katastrska občina 2105 BRITOF parcela 38/2 (ID 4489329) in katastrska občina 2105 BRITOF parcela 38/1 (ID 4154375) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1096/4 (ID 5221148) in katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1120/3 (ID 2030136) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2140 PODREČA parcela 134 (ID 1858276) (namere)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe - poslovni prostor na naslovu Pot na Kolodvor 2 4000 Kranj (namera)

 • objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2122 HUJE parcela 195/1 (namera)

 • objava namere o sklenitvi služnotne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2732/2 (namera)

 • objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2100 KRANJ parcela 899/1 in katastrska občina 2100 KRANJ parcela 899/3 (namera)

 • objava namere objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 886/47 in 887/78 k.o. 2100 - Kranj (namera)

 • objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 401/2 k.o. 2121 Klanec (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe - poslovni prostor na naslovu Stritarjeva ulica 8, 4000 Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1227/1 (ID 2148097), katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1227/8 (ID 4164691), katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1227/82 (ID 2759393), katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1257/2 (ID 1158139) in katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 61/17 (ID 4857029) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2105 BRITOF parcela 646/1 (ID 298460), katastrska občina 2105 BRITOF parcela 641/4 (ID 2984931) in katastrska občina 2105 BRITOF parcela 641/3 (ID 3153381) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1260/1 (ID 2956714), katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 634/20 (ID 6269885), katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 665 (ID 2934511), katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1259/7 (ID 4347157), katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1259/4 (ID 1833361) in katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1227/8 (ID 4164691) (namera)

 • objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2121 KLANEC parcele 543/2, 543/5, 392/1, 395/2 in 392/2 (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 916/1 (ID 3941357)  (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe - poslovni prostor na naslovu Stritarjeva ulica 8, 4000 Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2105 BRITOF parcela 1918/1 (ID 4321886)  (NAMERA)

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča katastrska občina 2100 KRANJ parcela 899/1 (ID 2750982) in katastrska občina 2100 KRANJ parcela 899/3 (ID 6305337) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1114 (ID 5360160) in katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 443/25 (ID 6051263) (namera)

 • Obajva namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 60 in 287/1, k. o. 2100 - Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2732/2 (ID 4980047) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 101/12 (ID 5304975), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 101/9 (ID 602866), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 101/6 (ID 1946069), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 104/7 (ID 4633698), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 634/7 (ID 6138035), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 638/2 (ID 829259), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 96/2 (ID 593934), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 21/4 (ID 6691193), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 29/7 (ID 663232) in katastrska občina 2140 PODREČA parcela 134 (ID 1858276) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča katastrska občina 2100 KRANJ parcela 345/6 (ID 4447269) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za del zemljišč parc. št. 444/30, 444/32, 444/34, 448/14, 345/6 vse k.o. 2100 KRANJ (namera)

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča katastrska občina 2121 KLANEC parcela 276/2 (ID 2789437) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča parcelna številka 58/3, k. o. 2123 - Čirče (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/66 (ID 4259356), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/62 (ID 2914985), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/65 (ID 228163), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/64 (ID 1402727), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/58 (ID 941768), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/54 (ID 3766295), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/52 (ID 1948744), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/50 (ID 4256381), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/47 (ID 1864920), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/43 (ID 3629318), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/38 (ID 2747265) in katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/29 (ID 1529923) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2100 KRANJ parcela 1009/11 (ID 4793953) in katastrska občina 2100 KRANJ parcela 1009/1 (ID 763449) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 789/2 (ID 1152109) in katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 793/6 (ID 1990443) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 559/15 (ID 1320109), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 557/1 (ID 1655066), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 981/1 (ID 1973966), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 992/1 (ID 4830100), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 992/4 (ID 1135462), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1000 (ID 1638560), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 984 (ID 3318177), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1015/4 (ID 4493774), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1012 (ID 5165719), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 987 (ID 5165714), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 983/1 (ID 463081), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1015/7 (ID 1478373), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 992/6 (ID 5165715), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 982 (ID 2647113), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 639 (ID 1668748), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 650/1 (ID 2677514), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 638/1 (ID 1333638), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 645 (ID 2341546), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 648 (ID 4021356), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 637 (ID 2004312), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 636/3 (ID 6360096), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 640/3 (ID 6411227), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 657/4 (ID 6731623), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 657/3 (ID 6731622), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 657/5 (ID 6731621), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 45/3 (ID 2747535), katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 85/2 (ID 4107518) in katastrska občina 2139 MAVČIČE parcela 148/5 (ID 406396) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 36/1 (ID 3177657), katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 130/5 (ID 6167814), katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 130/7 (ID 6167816), katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 132/10 (ID 6000886), katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 717 (ID 2706350) in katastrska občina 2105 BRITOF parcela 669 (ID 3482095) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 141/2 (ID 6109210) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo dela zemljišča parcelna številka 203/4, k. o. 2121 - Klanec (namera)

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1119/1 (ID 6596082) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča  katastrska občina 2100 KRANJ parcela 1257/2 (ID 3912734) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1120 (ID 19035) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi  neposredne pogodbe za prodajo zemljišč parcelna številka 684/2, 684/4, 684/5, 684/6, 684/8, 684/10 in 684/12, vse k. o. 2130 - Pševo (namera)

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča katastrska občina 2100 KRANJ parcela 966/3 (ID 6217334) in katastrska občina 2100 KRANJ parcela 976/1 (ID 4636233) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2134 ŽABNICA parcela 3067/1 (ID 2467256) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1120 (ID 19035) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 10/6 (ID 18188), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 10/8 (ID 4888225), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 135/4 (ID 2243041), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 16 (ID 2716010), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 17/2 (ID 60398), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 18/2 (ID 3019748), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 20/2 (ID 2136896), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 500/2 (ID 3440326), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 506/1 (ID 1256569), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 506/2 (ID 3608261), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 507 (ID 1927689), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 64/11 (ID 3177716), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 153/25 (ID 4426521), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 135/11 (ID 1906867), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 136/11 (ID 4594370), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 136/4 (ID 1738949), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 137/17 (ID 4081115), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 137/19 (ID 3042344), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 139/4 (ID 2275867), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 143/11 (ID 3730567), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 147/8 (ID 2572082), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 148/23 (ID 4418372), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 149/11 (ID 1571100), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 149/2 (ID 1046645), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 151/15 (ID 2033989), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 151/5 (ID 4154386), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 152/1 (ID 4772800), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 152/17 (ID 4604710), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 153/13 (ID 4930383), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 153/22 (ID 3587376), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 153/23 (ID 2915319), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 156/20 (ID 1018964), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 156/23 (ID 3009103), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 156/6 (ID 2362835), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 157/3 (ID 1696065), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 157/5 (ID 2200004), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 158/6 (ID 4720212), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 159/21 (ID 1967099), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 159/33 (ID 707463), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 160/1 (ID 1195184), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 160/11 (ID 3289779), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 160/7 (ID 4762471), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 160/8 (ID 228425), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 160/9 (ID 3008888), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 26 (ID 5175275), katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 527 (ID 1571101) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 583 (ID 4625914) in katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 577/11 (ID 6251586)  (namera

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2129 SPODNJA BESNICA parcela 468/1 (ID 5108874) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/38 (ID 2747265), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/43 (ID 3629318), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/47 (ID 1864920), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/50 (ID 4256381), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/52 (ID 1948744), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/54 (ID 3766295), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/58 (ID 941768), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/64 (ID 1402727), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/65 (ID 228163), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/29 (ID 1529923), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/62 (ID 2914985) in katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1182/66 (ID 4259356) (namera)

 •  

  Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1120/1 (ID 184325) in katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 1096/4 (ID 5221148) (namera

   

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2088 GORIČE parcela 744 (ID 3837210) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposrednje pogodbe za tržno stanovanje (namera) (vloga)

 • Objava namere o sklenitvi neposrednje pogodbe za tržno stanovanje (namera) (vloga)

 • Javno naznanilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj (naznanilo)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora  (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2790/1 (ID 949944) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2089 TENETIŠE parcela 402/1 (ID 4992992) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 500/2 (ID 3440326) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 694/46 (ID 1938313), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 694/45 (ID 96321), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 694/44 (ID 1271737), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 694/43 (ID 4127348), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 694/41 (ID 2447251) in katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 694/36 (ID 1104027) (namera)

 •  

  Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1227/11 (ID 1141327) (namera)

   

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 2715/34 k.o. Bitnje (namera)

 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 460/2 k.o. Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča katastrska občina 2100 KRANJ parcela 904/5 (ID 2789284) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del katastrska občina 2100 KRANJ parcela 904/5 (ID 2789284), katastrska občina 2100 KRANJ parcela 904/9 (ID 940983) in katastrska občina 2100 KRANJ parcela 904/12 (ID 6305358) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1161 (ID 3713669) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 160/11 (ID 3289779) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 182/31 k.o. Huje (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2138 PRAŠE parcela 267 (ID 3146069), katastrska občina 2138 PRAŠE parcela 263/1 (ID 3313768), katastrska občina 2138 PRAŠE parcela 62/4 (ID 2978378), katastrska občina 2138 PRAŠE parcela 262/5 (ID 654895), katastrska občina 2138 PRAŠE parcela 262/3 (ID 4014839), katastrska občina 2138 PRAŠE parcela 71/4 (ID 3052384), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 21/6 (ID 4722081), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 168 (ID 3114739), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 583 (ID 4625914), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 574/3 (ID 757060), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 573/1 (ID 595162), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 574/8 (ID 3276001), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 573/4 (ID 5129980), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 573/3 (ID 3282296), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 576 (ID 1267371), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 575/1 (ID 1770567), katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 575/2 (ID 3786518), katastrska občina 2137 JAMA parcela 26 (ID 427436), katastrska občina 2137 JAMA parcela 504 (ID 1979941), katastrska občina 2137 JAMA parcela 261 (ID 542050), katastrska občina 2137 JAMA parcela 501 (ID 4347845) in katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 577/11 (ID 6251586) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2121 KLANEC parcela 405/9 (ID 6664535), katastrska občina 2121 KLANEC parcela 547/8 (ID 6664543), katastrska občina 2121 KLANEC parcela 547/9 (ID 6664545), katastrska občina 2121 KLANEC parcela 421/8 (ID 6664539) in katastrska občina 2121 KLANEC parcela 421/9 (ID 6664540) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi za zemljišča parcelna številka 130/1, 130/2, 130/21, 130/22, 130/24, 130/26, 130/27, 130/28, 139/29 in 130/30 vse k.o. 2098 - Struževo  (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1110/1 (ID 4721088), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1111/3 (ID 5842951), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1110/2 (ID 1865252), katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 745/2 (ID 1477039) in katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 745/3 (ID 4494515) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1155/1 (ID 4889047) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1017/2 (ID 6663473) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2098 STRUŽEVO parcela 248/1 (ID 746055), katastrska občina 2098 STRUŽEVO parcela 263/4 (ID 6526729) in katastrska občina 2098 STRUŽEVO parcela 263/1 (ID 4105935) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2105 BRITOF parcela 445/15 (ID 2872926), katastrska občina 2105 BRITOF parcela 651 (ID 2313717) in katastrska občina 2105 BRITOF parcela 342/2 (ID 584471)

  namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2105 BRITOF parcela 239/18 (ID 2898528) in katastrska občina 2105 BRITOF parcela 239/14 (ID 3570680) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposrednih pogodb za zemljišča v mestnem jedru Kranja v letu 2017 (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1227/17 (ID 2148096) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 436 (ID 5370359) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2715/7 (ID 5148216) in katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2715/8 (ID 3300736) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2089 TENETIŠE parcela 163/2 (ID 4311249), katastrska občina 2089 TENETIŠE parcela 168/2 (ID 3303192), katastrska občina 2089 TENETIŠE parcela 168/11 (ID 1959029), katastrska občina 2089 TENETIŠE parcela 168/1 (ID 5150544) in katastrska občina 2089 TENETIŠE parcela 168/14 (ID 280735) (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 504/1 (ID 2243055) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1304/1 in 1323/1, k. o. 2120 - Primskovo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 330/42 (ID 5328581), katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 330/64 (ID 4154478), katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 330/20 (ID 784067), katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 438/4 (ID 732169) in katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 324/11 (ID 5287331) (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2791/1 (ID 2629672) (namera)
 • Objava nemere o sklenitvi neposredne pogodbe - oddaj tržnega stanovanja v najem (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 160/65 k.. Čirče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 149 k.o. Primskovo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1278/2, k. o. 2120 - Primskovo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe - poslovni prostori - Sejmišče 3 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1090/2, k. o. 2120 - Primskovo- (namera).
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 563/1 k.o. Stražišče - (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 56/10 k.o. Srednja vas - (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 436, k. o. 2087 - Golnik - (namera)

 

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe - za prodajo stanovanja (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1117/2, k. o. 2102 - Kokrica -(namera).
 • Objava namere za oddajo dveh avtobusov v najem (namera)
 • Objava namere o o oddaji v najem tržnega stanovanja (namera) (rok: 6.12.2016)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stvarnega premoženja (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za objekt z oznako P – 123, ki leži na zemljišču parc. št. 553/139 k.o. Mostec (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne podgode za nepremičnino, na naslovu Tomšičeva 21, Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišče parcelna številka 147/1, 461, 141/2, 137/8, 136/8, 135/1, 132/10, 127/8, 128/1, 100/4, vse k.o. 2129 – Spodnja Besnica, parcelna številka 1266/2 in 678, obe k.o. 2131 – Stražišče (namera)
 • "Sklep o določitvi odškodnine za služnost"
 • Objava namera za sklenitev neposredne pogodbe - za oddajo tržnega stanovanja v najem (namera, obrazec za ponudbo)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 369/5, k. o. 2087 – Golnik (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za nizkopodni avtobus za izvajanje mestnega potniškega prometa v MO Kranj (namera)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na zemljiščih parc. št. 1185/11, 1185/1 in 1187/2, k.o. Stražišče (namere)
 • Objava namere za sklenitev služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 556/16 k.o. Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 192/7, 401/1, 401/2 in 404/1, k. o. 2089 – Tenetiše
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1009/1 in 1009/11, obe k.o. Kranj (namera)
 • Objavo namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišč parc. št. 543/2, 543/5, 392/1, 395/2 in 392/2, vse k.o. 2121 - Klanec (namera)
 • Objavo namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišč parc.št. 444/53, 444/54, 444/55 in 445/34, vse k.o. 2100-Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1043, k. o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 436, 437, 438/6, 468, 467/2, k. o. 2087 – Golnik (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 248/1, k. o. 2098 - Struževo in parc. št. 1010, k. o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 668/2, k.o. 2105 - Britof in parc. št. 710/1, k.o. 2103 - Predoslje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1119/18, 1132 in 1138, k. o. 2085 – Babni vrt (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 966/3, k. o. 2100 – Kranj (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 565/39 k.o. Breg ob Savi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 112, k. o. 2102 – Kokrica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 458/1, k. o. 2102 – Kokrica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 512, k. o. 2137 - Jama (namera)
 • Oddaja v najem zemljišča parcelna številka 109/1 k.o. Primskovo (namera)
 • Oddaja v najem zemljišča parc. št. 565/36 in 553/9 k.o. Breg ob Savi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na zemljišču parc. št. 1091/73, 1091/1, 1091/65, 1091/80, 1091/77, 1091/86, 1231/1, 854/5, 852/10, 857/4, 1091/102, 1091/129, 1091/111, 1091/118, 957/14, k. o. 2120 – Primskovo in parc. št. 75/7, 331/15, 1112/3, k. o. 2102 – Kokrica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišč parcelna številka 565/32 k.o. 2136 – Breg ob Savi, parcelna številka 1257/2 in 1177/13, obe k.o. 2131 – Stražišče, parcelna številka 60/0, 882/11, 920/3, 943/17 in 893/5, vse k.o. 2100 – Kranj, parcelna številka 61/3, 201/0 in 101/2, k.o. 2122 – Huje, parcelna številka 217/1 k.o. Kokrica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 182/31 k.o. 2122 – Huje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 159/1 k.o. 2122 – Huje (namera)
 • Sklenitev služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 269/19, 269/10, 257/18 in 440/0, vse k.o. Golnik (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 565/39 k.o. Breg ob Savi (namera)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 582/4 k.o. Breg ob Savi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino na zemljišču parc. št. 31/1 k.o. Huje (namera) - OBJAVLJENO 2. 3. 2016
 • Objava namere o sklenitvi pustanovitvi služnostne pravice na zemljišču parc. št. 269/19 in 269/10, k. o. 2087 - Golnik (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pustanovitvi služnostne pravice na zemljišču parc. št. 150/23 in 1250/2, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pustanovitvi služnostne pravice na zemljišču parc. št. 993, k. o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pustanovitvi služnostne pravice na zemljišču parc. št. 244/9 k. o. 2121 – Klanec (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pustanovitvi služnostne pravice na zemljišču parc. št. 967, k. o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 450 in 456, k. o. 2129 – Spodnja Besnica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 290/6 in 296/1, k. o. 2120 - Primskovo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 247/1, 250/2, 324/2, 325/1, 325/9, 329/8, 330/17, 330/21, 330/22, 330/23, 330/38, 369/3, 370/1, 436, 439, 440, 443, 453, 455, 456, 461/2 in 468 vse, k.o. 2087 – Golnik (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 967/0 k.o. Kranj (namera)
 • Oddaja v brezplačno uporabo zemljišč parc. št. 130/1, 130/2, 130/21, 130/22, 130/24, 130/26, 130/27, 130/28, 139/29 in 130/30 vse k.o. 2098 - Struževo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. -980/5 k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 297/9, k. o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Objava namere o prodaji premičnin KS Trstenik (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera za tržno stanovanje)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče 582/4 k.o. Breg ob Savi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 217/1, k. o. 2102 - Kokrica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1155/1 in 1156, k. o. 2085 – Babni vrt (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposrednih pogodb za zemljišča v mestnem jedru Kranja - dele zemljišč parc. št. 287/1, 280/18, 1047/1, 287/5, 268/0, 966/3, 976/1, 974, 60/0, 97/0, 98/0, 99/0 in 100/0, vse k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1124/1 in 1124/17, k. o. 2102 - Kokrica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 201/3 in 404/3, k. o. 2089 - Teneti-še (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 240, k. o. 2105 - Britof -še (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 405/6, 547/2 in 421/2, k. o. 2121 – Klanec - še (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 641/4, k. o. 2105 - Britof - še (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 160/7, 160/9 in 160/11, k. o. 2123 – Čirče - še (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 138, k. o. 2100 - Kranj - še (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 30246, k. o. 2134 - Žabnica - še (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 29/2, 436, 437, 438/1 in 438/6, k. o. 2087 – Golnik - še (namera)

 

Rezulati:

 • Rezultati razpisa Urada za družbene dejavnosti v letu 2019 (rezultati)
 • Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2019. (rezultati)
 • Rezultati javnih razpisov za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2018 in 2019. (rezultati)
 • Rezultati JR za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2018. (rezultati)
 • Rezultati JR za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2018. (pdf, excel)
 • Rezultati JR za dodelitev pomoči za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2018 (pdf, excel)
 • Rezultati JR za področje kulture in športa v letu 2018 (rezultati)
 • Rezultati JR za področje družbenih dejavnosti (rezultati)
 • Rezutati JR za področje športa (rezultati)
 • Rezultati JR nevladnih organizacij s področij socialnega varstva, mladinskih dejavnosti (rezultati)
 • Obvestlo o končanem javnem natečaju (rezultati)
 • Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2016 in 2017, z dne 18.1.2016 (rezultati)
 • Rezultati JR za področje kulture (rezultati)
 • Rezultati Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2017 (Uradni list RS, št. 9/17) (rezultati)
 • Rezultati Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2016 (rezultati)
 • Rezultati Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2017 (rezultati)
 • Rezultati Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2016 (rezultati)