Skoči na glavno vsebino
Za medije

Poskrbeti moramo za dobro vseh

23. 04. 2022

V zadnjem času nas več občanov sprašuje o priseljevanju tujcev (ne mislim na begunce), ki dobivajo dovoljenja za bivanje v Kranju. Sprašujejo, kaj namerava občina storiti glede tega. Naj uvodoma pojasnim, da na občini ne izdajamo dovoljenj za bivanje, na to nimamo vpliva. Za to so pristojne državne institucije, mi sodimo pod lokalno samoupravo. V Kranju sta upravna enota in občina v isti stavbi, na Slovenskem trgu 1, zato pogosto pride do napačnega razumevanja, kdo ureja kaj.

 

Na upravni enoti lahko na primer uredite osebne izkaznice, potne listine, prijavo bivališča, vozniška dovoljenja, registracijo vozil, prijave ali sklenitve zakonskih/partnerskih zvez in tako dalje.

 

Na občini pa smo pristojni za lokalne javne službe, gradnjo in vzdrževanje lokalnih cest, rekreacijske in druge površine, vodovodne in energetske komunalne objekte ter opravljamo druge dejavnosti varstva okolja. Pokrivamo vzgojno-izobraževalne, informacijske, turistične in kulturne dejavnosti, organiziramo pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč. Zadolženi smo za občinske prostorske načrte in druge naloge, ki se tičejo lokalne uprave. 

 

V zvezi s priseljevanjem tujcev smo občine največkrat prepuščene same sebi. Nimamo pristojnosti za izdajanje oziroma odvzem dovoljenj za bivanje, moramo pa se spoprijemati s posledicami. Na MOK vemo, da je situacijo treba reševati sistemsko oziroma zakonodajno. V preteklosti smo v zvezi s problematiko čezmernega priseljevanja tujcev že ustanovili posvetovalno komisijo in k sodelovanju povabili različne institucije. Na podlagi njihovih predlogov je MOK oktobra 2020 vladi in državnemu zboru poslala pobudo za spremembo zakonodaje, ki bi omejila priseljevanje oseb iz tako imenovanih tretjih držav in s tem povezane zlorabe pri prijavah bivališča ter pridobivanju socialnih transferjev. Državni zbor je nato lani sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, ki ureja tudi to problematiko.

 

Tokrat smo mestnemu svetu, ki je predlagane rešitve po upoštevanih komentarjih podprl, predlagali, da na vlado in resorno ministrstvo podamo pobudo o spremembi zakonodaje za področje izobraževanja, ki jo narekujejo potrebe pri vključevanju otrok tujih priseljencev v osnovne šole. Med
drugim smo predlagali, da se preverja otrokovo poznavanje slovenskega jezika. Na ta način bi lahko šolska svetovalna služba otroka, ki nima zadostnega znanja slovenskega jezika, napotila v obvezno medkulturno pripravljalnico, to je enoletno učenje slovenskega jezika po stopenjsko prilagojenem programu.

 

Marsikdo sprva misli, da jeto diskriminatorno do otrok tujcev, kar pa ni res. Smo odprta in vključujoča družba, a moramo poskrbeti za dobro vseh. Trenutni pristop je necelovit in škodi vsem učencem v razredih, prav tako učiteljem, ki se ne uspejo vsem zadostno posvetiti. Neznanje slovenskega jezika otrok tujcev negativno vpliva tako na njihovo lastno učno uspešnost kot na uspešnost drugih otrok v razredu, ki jim je slovenščina materni jezik. Vse našteto še stopnjuje konfliktne situacije.

 

S predlogom bi premostili razlike v zmožnostih učenja jezika in omogočili tudi otrokom priseljencev spremljanje pouka ter ublažili marsikatero stisko, ki se zadnja leta pogosto pojavlja ravno zaradi jezikovnih ovir in s tem povezanih motenj pouka. Komunikacija med ljudmi je namreč ključna za dobre odnose in funkcioniranje družbe.

 

Upam, da bo vlada prepoznala koristi pobude, ki jo je sprejel kranjski mestni svet, pozneje pa tudi poslanci v državnem zboru, med katerimi bosta tudi dve poslanki in poslanec iz MOK, ki so bili izvoljeni na minulih državnozborskih  volitvah.

Vsem skupaj izrekam iskrene čestitke! Veselim se tako zanje kot za Kranj, ker verjamem, da bomo z njihovim delom v državnem zboru veliko pridobili.


Matjaž Rakovec,
vaš župan

« Seznam člankov