Poskrbljeno bo tudi za živali bolnikov s koronavirusom

Iz Zavetišča Ljubljana sporočajo, da bo zavetišče pripravljeno tudi na sprejem zapuščenih živali hospitaliziranih skrbnikov zaradi COVID-19. Postopek prevzema zapuščene živali na terenu bo potekal kot običajno na prijavo pristojnih služb in/ali ob prisotnosti policije.

 

V primeru zapuščene živali, katere edini skrbniki bodo hospitalizirani zaradi COVID-19, bo zavetišče žival sprejelo po posebnem protokolu. Intervencijsko ekipo s strani zavetišča predstavljata veterinar in oskrbnik živali, ki ukrepata ob prisotnosti pristojnih služb (Policija, uradni veterinar). Predstavniki zavetišča ne vstopajo v zasebne prostore oziroma le, če ulova zapuščene živali ni mogoče zagotoviti drugače. V primeru napovedane zapustitve živali zaradi hospitalizacije žival zavetišču preda lastnik oziroma skrbnik živali ob prisotnosti pristojne osebe. Sprejete živali se v zavetišču namestijo v desetdnevno karanteno oziroma do dneva vračanja skrbniku, če le-ta žival lahko prevzame pred desetim dnevom. V zavetišču živali ostanejo do vrnitve skrbniku, oddaje novemu lastniku oziroma v skladu z veljavnimi protokoli zavetišča. Nastale stroške krije skrbnik živali.

 

Zavetišče Ljubljana posluje v omejenem obsegu

Zavetišče izvaja le nujne odlove in oskrbo zapuščenih živali. Vse skrbnike živali naprošajo, da vsako pogrešanje svoje živali takoj javijo zavetišču na njihovo telefonsko številko za nujne primere, in sicer na 01 256 02 79. Prav tako vse najditelje živali naprošajo, da živali ne vozijo neposredno v zavetišče, temveč jih predhodno obvestijo preko navedene telefonske številke. Lastniki živali, ki kažejo znake okužbe dihal, značilne za okužbo z novim koronavirusom, naj ne vstopajo v zavetišče. Po izgubljeno žival naj pride druga zdrava oseba s potnim listom hišne živali ter pooblastilom za prevzem živali.

 

Ogledi in posvojitve živali iz zavetišča

Ogledi in posvojitve potekajo v omejen obsegu v času uradnih ur. Pred prihodom v zavetišče se je potrebno naročiti na telefonsko številko 01 256 02 79 (splošne informacije). Vse živali v zavetišču, ki so na voljo za posvojitev, so objavljene na spletni strani Zavetišča Ljubljana Zavetišče Ljubljana. Ob prihodu v zavetišče vse obiskovalce naprošajo, da se prijavijo na recepciji, kjer bodo prejeli navodila za potek ogleda in posvojitve ali vračanja izgubljene živali. Hkrati vse obiskovalce naprošajo, da upoštevajo red Zavetišča Ljubljana ter posebna navodila, ki so izdana zaradi epidemije.

 

Priporočila mednarodne veterinarske zbornice

Trenutno ni dokazov, da se hišni ljubljenčki ali druge domače živali lahko okužijo z novim koronavirusom. Mednarodna veterinarska organizacija pa priporoča, da osebe, ki so v karanteni doma, obdržijo hišne ljubljenčke pri sebi. Za mačke priporočajo, da bivajo znotraj bivalnih prostorov in se ne gibljejo na prostem oz. naj se na prostem gibljejo čim manj.

Veterinarska zbornica Slovenije skrbnikom psov priporoča, da psov na sprehodu ne spuščajo s povodcev. Število sprehajalcev se je namreč v teh dneh povečalo in mimogrede lahko pride do nepričakovane situacije, ki se konča s poškodbo. Tudi v izogib konfliktom in poškodbam med živalmi naj se psi med seboj ne družijo in ne igrajo. Z upoštevanjem priporočil bodo slovenska zavetišča manj obremenjena.

 

Foto: Pixabay