Poslovna cona Biomasa Ovsenik

Poslovna cona Biomasa Ovsenik

Obstoječe območje poslovnih dejavnosti na Primskovem (Gorenje). Območje je v celoti pozidano, z objekti v obratovanju.

Dejavnosti na območju so: poslovna, proizvodna.

 

Velikost območja 0,9 ha
Nezazidane površine 0,1 ha (11 %)
EUP in način urejanja KR P 4 - OPN (PIP)
Namenska raba IG – gospodarske cone
Stanje zemljišča v naravi V celoti pozidana stavbna zemljišča v uporabi.
Komunalna opremljenost
  •  Asfaltirana privatna cesta,
  • železniške proge ni v bližini,
  • vodovod – primarno omrežje,
  • kanalizacija – primarno omrežje,
  • elektrovod srednje napetosti (20 kV),
  • zemeljski plin,
  • elektronske komunikacije
 
  • število parcel: 9
  • število lastnikov: 2