Poslovna cona IBI

Poslovna cona IBI

Obstoječe območje poslovnih dejavnosti na lokaciji nekdanje tovarne IBI. Območje je v celoti pozidano, v stavbah obratujejo različni lokali.

Dejavnosti na območju so: poslovna,trgovska.

 

Velikost območja 4,5 ha
Nezazidane površine /
EUP in način urejanja

KR P 24 - OPPN predviden)

Namenska raba IG – gospodarske cone
Stanje zemljišča v naravi V celoti pozidana stavbna zemljišča v uporabi.
Komunalna opremljenost
  • Asfaltirana krajevna cesta,
  • železniške proge ni v bližini,
  • vodovod – primarno omrežje,
  • kanalizacija – sekundarno omrežje,
  • elektrovod srednje napetosti (20 kV),
  • zemeljski plin,
  • elektronske komunikacije
 
  • število parcel: 40
  • število lastnikov: 12