Poslovna cona Kmetija Sajovic Predoslje

Poslovna cona Kmetija Sajovic Predoslje

Območje kmetijskega gospodarstva Sajovic v Predosljah. Območje je v celoti pozidano, z objekti v obratovanju.

Dejavnosti na območju so: kmetijska proizvodnja.

 

Velikost območja 1,2 ha
Nezazidane površine /
EUP in način urejanja KR PR 13/1 – OPPN (veljavni)
Namenska raba IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
Stanje zemljišča v naravi V celoti pozidana stavbna zemljišča v uporabi.
Komunalna opremljenost
  • Makadamska poljska pot,
  • železniške proge ni v bližini,
  • vodovod – sekundarno omrežje,
  • kanalizacije ni,
  • elektrovod nizke napetosti (0,4 kV),
  • zemeljskega plina ni,
  • elektronskih komunikacij ni
 
  • število parcel: 4
  • število lastnikov: 1