Poslovna cona Kmetijsko območje Hrastje

Poslovna cona Kmetijsko območje Hrastje

Obstoječa živinorejska farma v Hrastjah. Območje je večinoma pozidano, z objekti v obratovanju. Manjši del so urejene zelene površine in gozd.

Dejavnosti na območju so: kmetijska, proizvodnja.

 

Velikost območja 2,9 ha
Nezazidane površine 0,3 ha (10 %)
EUP in način urejanja KR HR 6/2 – OPN (PIP)
Namenska raba IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
Stanje zemljišča v naravi Večinoma pozidana stavbna zemljišča v uporabi, ostalo so urejene zelene površine in gozd.
Komunalna opremljenost
  • Asfaltirana lokalna cesta,
  • železniške proge ni v bližini,
  • vodovod – sekundarno omrežje,
  • kanalizacije ni,
  • elektrovod srednje napetosti (20 kV),
  • zemeljskega plina ni,
  • elektronske komunikacije
Lastništvo
  • število parcel: 12
  • število lastnikov: 5