Poslovna cona Oljarica

Poslovna cona Oljarica

Degradirana industrijska cona na lokaciji nekdanje Oljarice v Britofu. Območje je v celoti pozidano, objekti so spuščeni.

Velikost območja 2,4 ha
Nezazidane površine /
EUP in način urejanja KR BR 13– OPPN (predviden)
Namenska raba IG – gospodarske cone
Stanje zemljišča v naravi V celoti opuščena pozidana stavbna zemljišča.
Komunalna opremljenost
  •  Asfaltirana javna pot,
  • železniške proge ni v bližini,
  • vodovod – sekundarno omrežje,
  • kanalizacije ni v bližini,
  • elektrovod srednje napetosti (20 kV),
  • zemeljski plin oddaljen cca. 45 m,
  • elektronske komunikacije
Lastništvo
  • število parcel: 23
  • število lastnikov: 3