Poslovna cona Planika

Poslovna cona Planika

Degradirana poslovna cona na lokaciji nekdanje Planike. Območje je v celoti pozidano, v stavbah obratujejo različni lokali. Na južnem delu je separacija in odprte skladiščne površine.

Dejavnosti na območju so: poslovna, industrijska, proizvodna, trgovska, gostinska.

 

Velikost območja 9,4 ha
Nezazidane površine /
EUP in način urejanja KR SA 8– OPPN (predviden)
Namenska raba IG – gospodarske cone
Stanje zemljišča v naravi V celoti pozidana stavbna zemljišča v uporabi.
Komunalna opremljenost
  •  Asfaltirana krajevna cesta,
  • lega ob železniški progi,
  • vodovod – primarno omrežje,
  • kanalizacija – primarno omrežje,
  • elektrovod srednje napetosti (20 kV),
  • zemeljski plin,
  • elektronske komunikacije
Lastništvo
  • število parcel: 110
  • število lastnikov: 64