Poslovna cona Polica

Poslovna cona Polica

Obstoječa cona na Polici. Območje je večinoma pozidano, z objekti v obratovanju.

 

Prisotne dejavnosti: poslovna, logistična, proizvodna, skladiščna.

 

Velikost območja 11,6 ha
Nezazidane površine 2,9 ha (25 %)
EUP in način urejanja KR S 16 - OPPN (PIP)
Namenska raba IG – gospodarske cone 
Stanje zemljišča v naravi Večinoma pozidana stavbna zemljišca v uporabi, manjši del so travniki.
Komunalna opremljenost
  • Asfaltirana lokalna cesta,
  • lega ob železniški progi,
  • vodovod – sekundarno omrežje,
  • kanalizacija – primarno omrežje,
  • elektrovod srednje napetosti (20 kV),
  • zemeljski plin,
  • elektronske komunikacije.
Lastništvo
  • število parcel: 105
  • število lastnikov: 16