Medijsko središče

Potrebnih bi bilo več košev za pasje iztrebke. Zakaj temu ni tako?

Nakup, namestitev in čiščenje košev za pasje iztrebke predstavlja velik strošek za občinski proračun. Predvsem je treba spremeniti miselnost in ravnanja lastnikov psov, ki so odgovorni za svoje ljubljenčke in pospravljanje njihovih iztrebkov. Vsak lastnik mora biti ob sprehajanju psa v skladu z občinskim odlokom opremljen z vrečkami za pobiranje pasjih iztrebkov. Te je možno odlagati v zabojnike za mešane odpadke, saj se ti naknadno razvrščajo.

 

Občina tudi ne postavlja koškov v naravnem okolju, ker to ni ekonomično. Zemljišča, poti in steze na mestnem obrobju in tudi v mestu so pogosto v zasebni lasti, lastniki parcel močno nasprotujejo postavitvam teh košev, saj ovirajo vožnjo in uporabo kmetijske mehanizacije ter obdelovanje travnih ali njivskih površin. Glede na navedeno in proračunske omejitve ni mogoče postaviti koškov povsod, kjer hodijo ljudje.

 

Podobno je tudi z zabojniki za odpadke. Na območjih, ki so opredeljena kot gozdna in kmetijska površina, mora zato vsak povzročitelj odpadkov sam poskrbeti zanje in jih v skladu s predpisi odvreči v predpisan zabojnik.