Požarna vaja v Šorlijevem naselju

Mestna občina Kranj je leta 2017 začela z urejanjem intervencijskih poti v Kranju: najprej na Planini, zdaj nadaljujejo z urejanjem predela Šorlijevega naselja. Še prej bodo na pobudo KS Vodovodni stolp praktično pokazali, kako pomembna je prosta intervencijska pot ter proste postavitvene površine, zato bodo v četrtek popoldne v naselju izvedli požarno vajo.

 

Vajo bo v Šorlijevem naselju v četrtek, 21. oktobra 2021, ob 18. uri izvedla Gasilsko reševalna služba Kranj (GARS) v sodelovanju s Civilno zaščito Mestne občine Kranj (CZ MOK) ter Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Kranj (MIK) z namenom, da se stanovalce pred ureditvijo intervencijskih poti ozavesti oziroma dodatno opozori o nujnosti odstranitve vseh ovir ob javnih poteh. Te namreč lahko upočasnjujejo ali celo onemogočajo intervencijo, zato je ključnega pomena, da so intervencijske poti prehodne ves čas in lahko reševalci ali gasilci neovirano in čim hitreje pridejo na kraj morebitne nesreče oziroma lokacijo, kjer je potrebna nujna pomoč. Včasih o življenju ali reševanju stavbe odločajo minute, celo sekunde.

 

Urejanje intervencijskih poti jeseni in prihodnje leto

Na to bodo stanovalce in obiskovalce v prihodnje opozarjale tudi nove označbe in še bolj urejene intervencijske poti. Dela se bodo začela v kratkem na lokacijah, ki so jih na terenskem ogledu maja letos Oddelek za promet MOK v sodelovanju s predstavniki GARS Kranj, CZ MOK in MIK prepoznali kot najbolj problematične, ker imajo intervencijska in komunalna vozila tam otežen ali celo onemogočen dostop.

 

Dela, ki jih je treba izvesti, da bi zagotovili nemoten dostop intervencijskim službam, bodo tako (na posameznih lokacijah) obsegala:

  • označitev prepovedi parkiranja s talnimi označbami na intervencijskih poteh,
  • postavitev stebrička na intervencijski poti na mestu, kjer so zdaj betonska korita,
  • odstranitev stebričkov in kamnov na zelenicah,
  • prestavitev drogov javne razsvetljave,
  • prestavitev vertikalne signalizacije na ustrezna mesta (znaki za označitev intervencijskih poti) in
  • obrez vegetacije.

 

Označitev signalizacije in odstranitev stebričkov bo izvedla Komunala Kranj, za obrez vegetacije bo poskrbelo podjetje Flora, Vigred za spremembe pri javni razsvetljavi. Večje posege (predvsem prestavitev drogov javne razsvetljave) bodo izvedli v prihodnjem letu.

 

Nepravilno parkiranje ima lahko hude posledice

 

V primerih, kjer imajo intervencijska in komunalna vozila otežen ali celo onemogočen dostop, lahko pride tudi do nenamernega poškodovanja (pogosto tudi napačno) parkiranih vozil (glej fotografije spodaj), zato v MOK naprošajo prebivalce, da parkirajo svoja vozila na ustrezno označena parkirna mesta.

 

Za stanovalce v območjih večstanovanjskih objektov, še zlasti tam, kjer primanjkuje parkirnih mest, je pomembno, da ob označeni intervencijski poti z znakom 2417 ne ustavljajo ali parkirajo svojih vozil (na zelenicah, nekategoriziranih cestah ob večstanovanjskih naseljih ipd.), saj je ob požaru ali drugih nesrečah treba omogočiti nemoten prehod intervencijskih vozil.

 

 

V trenutno veljavnih smernicah (SZPV 206) je zapisano, da mora biti širina dovozne poti za gasilska vozila najmanj 3,5 metra. Ta se v zavoju bistveno poveča – tudi do najmanj pet metrov. Prizadevati si je treba za to, da obstoječe stanje kar najbolj približamo minimalnim zahtevam standardov in s tem omogočimo varnejše življenje občanov v strnjenih naseljih.

 

Na fotografijah je prikazan otežen odvoz odpadkov in dostop gasilskega vozila, ki je posledica napačnega parkiranja:

 

Kategorije:
aktualno