Prizidek telovadnice OŠ Staneta Žagarja - Kranj

O projektu

 

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

 

Trajanje operacije: junij 2021 – junij 2022

 

Vrednost operacije skupaj = 2.847.632,20 €

Sofinanciranje (EU 80% + RS 20%) = 1.443.446,21 €

Lastna sredstva MOK = 1.404.185,99 €

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

 

Kratka vsebina projekta: 

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj v mestnem središču je bila izgrajena leta 1961. Zaradi naglega razvoja okoliških stanovanjskih sosesk, izjemnega priseljevanja družin iz tujih okolij v zadnjih letih ter spreminjanja metod poučevanja in današnjih prostorskih standardov se OŠ Staneta Žagarja Kranj srečuje s številnimi novimi družbenimi, prostorskimi in pedagoškimi izzivi. Obstoječi objekt občuti pomanjkanje ustreznih učilnic in telovadnega prostora, star prizidan montažni objekt pa je povsem neprimeren za izvajanje pouka. Zagotavljanje ustreznih pogojev za izobraževanje in športno aktivnost mladih je v občutljivem urbanem prostoru, kakršnega pokriva OŠ Staneta Žagarja, pomemben dejavnik kakovosti bivanja, socialne varnosti in preprečevanja socialne, fizične in funkcionalne  degradacije tega dela mestnega prostora.

 

Namen projekta je zmanjšanje degradacije ter aktivacija notranjih površin mesta za izgradnjo skoraj nič-energijskega prizidka s šolsko telovadnico in 6 učilnicami ter zunanjega igrišča ob Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj na nerevitaliziranem urbanem območju stanovanjske soseske Planina

 

Z operacijo bomo prispevali k doseganju naslednjih splošnih ciljev:

- Zmanjšati tveganje nadaljnje socialne, funkcionalne in fizične degradacije na nerevitaliziranih urbanih površinah OŠ Staneta Žagarja Kranj na območju stanovanjske soseske Planina in posredno na delu nerevitaliziranega območja Starega Kranja in Savske ceste, kamor posega šolski okoliš.

- Zagotoviti učinkovito in kakovostno rabo obstoječega urbanega prostora kompleksa OŠ Staneta Žagarja znotraj mesta Kranj.

- Zagotoviti učinkovito ravnanje z okoljem in rabo naravnih virov.

- Izenačevanje pogojev bivanja in priložnosti mladih v stanovanjski soseski Planina z drugimi urbanimi okolji.

 

Koristne povezave:

Evropski sklad za regionalni razvoj