Skoči na glavno vsebino
Medijsko središče

Prvič: O številkah

01. 04. 2019

»Andrejevih 40« me je navdihnilo za prvo kolumno v Kranjskih  novicah.  Pravkar  sem  se  namreč  vrnil  iz  Cankarjevega doma,  v  katerem  je  Andrej  do  zadnjega kotička napolnil veliko Gallusovo dvorano. Na oder je  zvabil  kar  111  glasbenikov, med njimi celo veliki Simfonični orkester RTV Slovenija. Pri­redil je spektakel, vreden klenega  Gorenjca.  Seveda  imam  v  mislih  Andreja  Šifrerja  in  njegovih  štirideset  let  ustvarjanja.  Meni  je  sicer  pripadla  čast,  daga  poslušam  že  več  kot  45  let.  Kot  »mulca«  –  bil  je  nekaj  let  starejši od mene – sva bila skupaj  pri  tabornikih  v  Fažani.  Andrej  nam  je  s  kitaro  lepšal  večere,  ostalim  pa  je  pripadlodelo  v  kuhinji  in  pospravljanje  tabora. Pred nekaj leti me je ta veliki  kantavtor  presenetil  in  mi  zapel  na  petdesetletnici,  ki  sem  jo  praznoval  na  Sv.  Joštu  nad Kranjem. »Za prijatelje si je  treba  čas  vzet,«  se  mi  je  po­klonil s svojo že ponarodelo pe­smijo,  ki  jo  pozna  vsak  Slovenec.  Priznam,  da  mi  je  veliko  pomenilo  in  da  tega  ne  bom  pozabil.  Kranjčani  smo  lahko  upravičeno ponosni, da imamo tako velikega umetnika. Ko  sem  že  ravno  pri  številkah:  Natančno trije meseci so minili od  mojega  imenovanja  za  župana  Mestne  občine  Kranj.  V  devetdesetih dneh županovanja velikih  sprememb  seveda  ni  moč  pričakovati.  Predvsem  pa  nisem  človek,  ki  bi  spremembe  delal na hitro. Verjamem, da so za  uspeh  in  napredek  občine  potrebni  preudarnost,  dobra  ekipa, strateško razmišljanje in sodelovanje z občani. Sem se pa v tem času veliko naučil in spoznal številne novosti. Pridobljeno znanje mi bo v močno oporo pri  uvajanju  konkretnih  sprememb – tistih na bolje, seveda. Sprememb, ki jih želim uvesti vdobro  vseh  nas,  spoštovane  občanke in cenjeni občani mestne občine  Kranj.  Kajti  prav  ljudjesmo največji potencial gorenjske prestolnice  in  njene  okolice.  In  zato  želim,  da  se  v  naši  občini  vsi počutimo dobro.  Naj nadaljujem s številkami, ki so  del  mojega  vsakdana  prak­tično že vse življenje in vso po­klicno  kariero.  V  povprečju  imam  v  »uvodnem«  obdobjusvojega  županovanja  več  kot  deset  sestankov  na  dan,  poleg  tega prisostvujem vrsti družabnih,  kulturnih,  športnih,  političnih  in  gospodarskih  dogodkov,  kjer  dobivam  številne  informacije  o  potrebah  v  občini.  Potrebe  na  vseh  področjih  sovelike,  sredstva  pa  omejena.  Veliko  telovadbe  bo  potrebne,  da  poslovanje  občine  pripeljemo  v  realne  okvirje.  Predvsem  pa so načrti za prihodnja leta, kakršne sem podedoval, nerealni. Za letos se bomo tako morali zadolžiti za dobrih šest milijonov evrov, da bomo lahko izpolnili  obveznosti,  ki  so  bile  lani  sprejete  v  proračunu  za leto 2019. Prihodnje leto naj bi bili odhodki za dobrih 20 milijonov evrov večji kot prihodki v proračun,  če  bi  uresničili  projekte, kot je na primer razvpita avtobusna  postaja  na  Zlatem polju.  Zato  projekte  postavljamo  na  novo.  Nikakor  jih  ne  bomo črtali, le bolj po »gorenjsko«  jih  bomo  izpeljali,  predvsem pa za občane bolj uporabno in stroškovno učinkovito. Glede nove avtobusne postaje je takole.  Precej  razgovorov  sem  opravil  in  ugotovil,  da  obstaja  kar nekaj načrtov za centralni potniški  terminal  na  območju  železniške  postaje,  ki  sem  ga  zagovarjal že v svojem predvolilnem programu. Ravno danes sem  si  ogledal  teren  skupaj  skolegi z občine ter z ekipo, ki se je  lotila  temeljite  prenove  skladiščnih stavb na tem območju. Iskrene  čestitke  omenjenim  zastorjeno.  Ta  prostor  ima  velik  potencial,  da  se  razvije.  Ko  se  nam  uspe  dogovoriti  še  za  umestitev  avtobusnega  terminala,  bo  območje  dobilo  nov  videz in nove vsebine, vključno s  hotelom,  manjšimi  trgovinami ter lokali. Potreb v občini je res veliko. Enega največjih problemov  predstavlja  pomanjka­nje kapacitet v vrtcih ter osnov­nih šolah, ki pa so seveda osno­va za kvalitetno življenje občanov.  V  teku  je  obnova  stare  Jenkove  šole  ob  Prešernovem  gaju.  Delamo  tudi  na  izgradnji  telovadnice  in  učilnic  na  Žagarjevi šoli ter na novih vrtcih v Bitnjah in Mavčičah. Naj  ne  pozabim  omeniti,  dasem  ponosen  na  potek  razvoja  gospodarstva v občini. Vem, da nujno potrebujemo novo poslovno  in  obrtno  cono.  Zato  smo  v  fazi sprejemanja novih prostorskih  načrtov,  ki  bodo  razvojno  naravnani.  Zastavili  smo  situdi cilje za razvoj kmetijstva, v okviru  katerih  bomo  z  namenom  zagotavljanja  čim  boljših  pogojev  za  zdravje  naših  otrokv vrtcih in šolah izpeljali oskrbo z  zdravo,  lokalno  pridelano  hrano. Razvoj občine je še kako odvisen  tudi  od  novih  cestnih  povezav. Z odgovornimi na državnem nivoju smo zato že navezali  stike  in  jim  predstavili  naše prioritetne potrebe. Zastavili  smo  še  številne  druge  projekte,  s  pomočjo  katerih  bomo v mestni občini Kranj še raje živeli in delali. Verjamem, da jih znamo in zmoremo uresničiti.  Z  dobrimi  ekipami  sodelavcev  na  občini,  v  javnih  zavodih ter gospodarskih družbah,  s  prostovoljci  ter  seveda  z  vami,  spoštovane  občanke  incenjeni  občani. 

 

Prijetne  spomladanske dni vam želim. Se vidimo,

Matjaž Rakovec, vaš župan

« Seznam člankov