Razpis za sofinanciranje obnov stavb v mestnem jedru

Mestna občina Kranj je danes objavila razpis za sofinanciranje obnove fasad in streh v starem mestnem jedru. Namenjen je obnovam uličnih fasad in streh stavb, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih ali pravnih oseb.

 

V okviru razpisa je na voljo 50 tisoč evrov. Najvišji znesek sofinanciranja na objekt oziroma skupino objektov je 7.500 evrov, tako za sofinanciranje obnove streh kot fasad. Če bo seštevek vseh zneskov sofinanciranja višji, kot so zagotovljena sredstva v proračunu, se bo višina dodeljenih sredstev ustrezno prilagodila. 

 

Razpis je odprt do 31. avgusta 2020. Upravičeni so stroški investicije, ki se je pričela po 1. januarju 2020 in bo dokončana najkasneje do 25. novembra 2020. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.kranj.si (pod zavihkom Razpisi), dodatne informacije pa so na voljo po telefonu 04 2373 376 ali prek elektronskega naslova ana.drakslar@kranj.si.

 

 

Naslovna fotografija: Primož Hieng/arhiv ZTTK