Skoči na glavno vsebino
Medijsko središče

Rešitve za IC Laze

26. 03. 2021

Nedavno sem imel intervju za slovenski časnik, v katerem so me vprašali, kako se lahko zgodi, da rešimo zaplete gradnje prizidka in telovadnice ob Osnovni šoli Staneta Žagarja, ki so nekoč veljali za nerešljive, nam pa na drugi strani v Industrijski coni (IC) Laze pri Stražišču ni uspelo, češ da z ekologi tam ne najdemo skupnega jezika. Odgovornosti nikoli ne prelagam na druge. A v primeru IC Laze je civilna iniciativa oz. organizacija Alpe Adria Green (AAG) zavzela močno pozicijo oz. stališče, da se ne strinja s predlagano rešitvijo občine.

 

Pri tem, da tudi krajevna skupnost podpira gradnjo kanalizacije, za katero je imela občina že leta rezervirana sredstva. Če bo vse po sreči, bomo dela pričeli v začetku prihodnjega leta. Ker želimo, da naši občani živijo v zdravem okolju, smo na Mestni občini Kranj naročili vzorčenje in preiskave vode ter analizo sedimenta na območju IC Laze pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Rezultati, ki smo jih prejeli nedavno, sicer niso najboljši, niso pa alarmantni. Pokazali so, da imata voda v Račnjaku in Žabnici različna vira onesnaženja. V vodi Žabnice je zaznati predvsem fekalije, pozna se tudi vpliv IC Laze ali drugih izpustov komunalnih voda. Gradbeno dovoljenje za gradnjo prve faze nujno potrebne kanalizacije, ki ga je občina ponovno prejela minuli teden, obsega mrežo zbiranja fekalne kanalizacije v coni Laze do Sorške reke, odcepe za hišne priključke, celotno črpališče z vsemi strojnimi in elektro inštalacijami ter celotno zadrževalno posodo, vključno z zunanjo ureditvijo črpališča, elektro priključek za črpališče in del tlačnega voda. Za to se na tem območju že dolgo borimo, saj je potekal upravni spor, ki ga je vložila AAG. Upravno sodišče je zadevo nedolgo nazaj vrnilo v presojanje upravni enoti, ki je imela razpravo z vsemi deležniki in ponovno odločila v prid gradnji, obenem pa konkretno odgovorila na pomisleke AAG. Trenutno zadeva še ni pravnomočna, bo pa kmalu, če ne bo vložene pritožbe, kot na primer nazadnje.

 

Občina proučuje tudi možnosti za začetek postopka OPPN, in sicer zaradi pobude po graditvi novih stanovanjskih objektov na vzhodnem delu. S sprejemanjem OPPN bo lahko občina uveljavila podrobnejše prostorske zahteve do vseh subjektov na tem področju in tudi uredila vse podrobnosti. In kako je z Račnjakom? Analiza je pokazala, da onesnaževanje najverjetneje izvira iz odloženih sodov.  Gre za odlagališče, ki je breme industrije izpred nekaj desetletij. Je na zemljišču RS, tako da upravljanje ni v pristojnosti občine. Ministrstvo za okolje in prostor smo zaprosili za sestanek, na katerem se želimo dogovoriti o možnostih za sanacijo. Dovolite mi, da zaključim z mislijo, ki sem jo nekoč z vami že delil: o tem, kako je bolj pravilno speljana kanalizacija, se lahko pregovarjamo do neskončnosti. Zaključimo že s tem v dobro ljudi in okolja!

« Seznam člankov