Medijsko središče

S prve dopisne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je zaradi trenutnih izrednih razmer v državi sklical prvo dopisno sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, na kateri so svetnice in svetniki po hitrem postopku sprejeli Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve. Gre za stroške, ki so potrebni za ukrepe proti širjenju okužbe COVID-19.

 

Zaradi izrednih razmer v državi je župan Matjaž Rakovec Mestnemu svetu Mestne občine Kranj podal predlog, da mestni svet o nujnih ukrepih delovanja mestne uprave odloči na dopisni seji. Glasovanje na prvi dopisni seji mestnega sveta so izpeljali z izpolnitvijo glasovnic preko elektronske pošte. Prva dopisna seja se je začela v petek, 20. marca 2020, in se zaključila v ponedeljek, 23. marca 2020.

Mestne svetnice in svetniki so Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve soglasno potrdili s 30 glasovi za. S sprejetim odlokom bo Mestna občina Kranj lahko učinkoviteje izpeljala ustrezne ukrepe za preventivno delovanje in odpravljanje posledic epidemije koronavirusa ter za financiranje nastalih izdatkov.

Višina sredstev proračunske rezerve

S sprejetim odlokom se predvideva poraba sredstev proračunske rezerve do višine 800.000 EUR. Veljavnost odloka ni časovno omejena, omejena pa je uporaba sredstev. Sredstva do navedene višine se lahko uporabijo le za financiranje izdatkov, ki bodo nastali v letu 2020. Odlok predvideva, da o uporabi sredstev proračunske rezerve do navedene višini lahko odloča župan, o čemer je dolžan obveščati mestni svet. Celotna višina sredstev proračunske rezerve v proračunu Mestne občine Kranj je sicer 855.651,70 EUR.

 

Preklic 15. seje mestnega sveta, napovedane za 25. marec 2020

Glede na trenutne izredne razmere so v Mestni občini Kranj 15. redno sejo mestnega sveta, napovedano za 25. marec 2020, preklicali. Sklic seje so preložili do nadaljnjega oz. do ureditve razmer.

Sklic naslednjih sej Mestnega sveta Mestne občine Kranj

Sklice sej Mestnega sveta Mestne občine Kranj bodo prilagajali glede na aktualne razmere ter s tem povezane nujne ukrepe. »Če bo epidemija ohromila delovanje mestne uprave za dalj časa, bomo seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj sklicali v obliki dopisnih sej oziroma če bo tehnika, s katero razpolagamo, dopuščala druge možnosti, bomo seje izvedli preko video sklica,« je pojasnil župan Matjaž Rakovec.