Medijsko središče

Semafor za pešce brez pritiskanja na gumb

MOK preučuje možnosti, da bi se semaforji v smeri prednostnega prometa za pešce in kolesarje avtomatično prižigali tako kot za motorna vozila, torej brez pritiska na gumb. Običajno se celotno traso postavi v sistem, ki je v prometno odvisnem režimu. Za krmiljenje celotne cone ni enostavno prilagajati programov za vsako križišče posebej.

Mestna občina Kranj se je odločila za reambulacijo krmilnih programov in sicer, da bi povečali prepustnost, zmanjšali zastoje in z njimi povezane stroške (časovni stroški, stroški onesnaževanja, stroški porabe goriva, hrup ...).