Uredili podporni zid na Hujah

Mestna občina Kranj (MOK) je zaključila sanacijo kamnitega zidu pod Fockovim travnikom na Hujah. S posegom, ki je trajal nekaj manj kot mesec dni, so obnovili celotni zid vzdolž travnika.

 

V MOK so sanacijo podpornega zidu, ki zadržuje brežino nad občinsko cesto na Hujah, začeli 15. aprila letos. S posegom, ki je zajemal čiščenje kamna, dograditev do zvezne linije, nov armirano-betonski venec in čiščenje rastja nad zidom, pa so zaključili 11. maja.

 

V projekt obnove, ki bo tamkajšnjim prebivalcem in obiskovalcem zagotovil gibanje ob varni in urejeni poti, je MOK vložila 34.607 evrov.