Skoči na glavno vsebino
Za medije

Ustanovna seja mestnega sveta

S potrditvijo mandatov 33 svetnicam in svetnikom kranjski mestni svet začenja nov mandat. Vodenje občine nadaljuje župan Matjaž Rakovec, podžupansko funkcijo pa Janez Černe.

 

»Prisegam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno, spoštoval pravni red Republike Slovenije in Mestne občine Kranj. Z vsemi močmi bom deloval za blaginjo Mestne občine Kranj, njenih občank in občanov,« je na ustanovni seji mestnega sveta ponovno zaprisegel župan Matjaž Rakovec.

 

Svetnicam in svetnikom je čestital za izvolitev in izrazil prepričanje, da bodo dobro sodelovali in odgovorno sprejemali odločitve za razvoj mestne občine in njenih prebivalcev. Opozoril je na izzive pri reševanju kadrovske stiske na področju zdravstva in izgradnji bolnišničnih kapacitet, skrb za starejše občne, stanovanjsko gradnjo in podporo mladim, ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva, kulture in športa, kot razvojno perspektivo izpostavil digitalizacijo in pot v zeleno brezogljično družbo ter povezovanje v mednarodnem okolju s predstavitvijo dobrih praks.

 

»Verjamem, da bomo tudi v tem mandatu vsi delovali za skupno dobro občank in občanov, da bodo v ospredju projekti in se ne bomo delili po strankarskih barvah in listah. Vsak vaš predlog in tudi kritika bosta dobrodošla. Pri tem seveda ne gre, da bi videli samo od danes na jutri, videti je treba več desetletij v prihodnost, pri blažitvi podnebnih sprememb in skrbi za ohranitev narave tudi stoletij.«

 

V mestnem svetu bo v mandatu 2022-2026 odločalo 16 svetnic in 17 svetnikov. Mandat nadomestne svetnice z liste Socialnih demokratov (SD) zaradi nezdružljivosti funkcije svetnika in župana Matjaža Rakovca bodo potrdili na drugi redni seji. Mestni svet tako sestavljajo:

Manja Zorko, Janez Černe, Nataša Majcen, Sebastjan Gubič, Nada Bogataj Kržan, Mitar Vujinović (Socialni demokrati); mag. Maj Fritz, Sandra Gazinkovski, Rok Igličar, Nada Sredojević, , Ivica Bobolinski, Nina Šmid (Gibanje svoboda); Ivo Bajec, Saša Kristan, mag. Branko Grims, dr. Andreja Valič Zver, Bojan Homan, Nataša Jenkole (Slovenska demokratska stranka); Zoran Stevanović, Ana Pavlovski, dr. Neven Polajnar, Gordana Grobelnik, Gašper Peterc (Državljansko gibanje Resni.ca); Irena Dolenc; Jure Bohinec, Vlasta Sagadin (Nova Slovenija – krščanski demokrati); Boris Vehovec; Sonja Mašić (Več za Kranj); Tomaž Ogris, Jure Šprajc (Povezane lokalne skupnosti); mag. Igor Velov (Lista za razvoj Kranja); Ana Černe (Levica).

 

V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so bili imenovani: za predsednika Janez Černe, za podpredsednico Sandra Gazinkovski, članici Saša Kristan in Vlasta Sagadin ter član Zoran Stevanović.

 

Svetnice in svetniki se bodo ponovno sestali 18. januarja 2023 za imenovanje komisij in Nadzornega odbora.