V Kranju nad primanjkljaj visokotehnološkega kadra z novim programom – Bioniko

Mestna občina Kranj je v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Inovacijsko-razvojnim inštitutom Univerze v Ljubljani ter podjetji Iskraemeco, S&T Iskratel, 3FS, Lotrič Meroslovje, Genis, Alpineon in T-2 danes v novih prostorih Kovačnice – podjetniškega inkubatorja Kranj predstavila nov program za izpopolnjevanje. Bionika je v procesu akreditacije, ki bo pridobljena predvidoma čez eno leto. Še letos pa bodo začeli izvajati prva usposabljanja.

 

Program Bionika je odziv Kranja na primanjkljaj ustreznega kadra z znanji iz informacijsko-komunikacijske tehnologije v regiji. Pobuda zanj je prišla iz gospodarstva, in sicer iz kranjskih visokotehnološki podjetij, ki se srečujejo s pomanjkanjem kompetentnih kadrov. V naslednjem koraku so se podjetniki povezali z Mestno občino Kranj, Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru, profesorjem dr. Janezom Beštrom s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Inovacijsko-razvojnim inštitutom Univerze v Ljubljani. Rezultat povezovanja, ki naj bi dolgoročno zagotavljalo ustrezen kader, je Bionika – projekt s ciljnimi usposabljanji, ki bodo prilagojena potrebam podjetij, in akreditacija novega študijskega programa za izpopolnjevanje oziroma privabljanje talentov v gorenjsko regijo. Poudarki programa bodo na kibernetski varnosti, sistemski arhitekturi, produktnem oblikovanju, analizi podatkov, pametni energetiki in drugih visokotehnoloških ter menedžerskih vsebinah. Študentom bodo znanja posredovali vrhunski predavatelji iz Slovenije in tujine. Program bo prav tako na voljo za izpopolnjevanje zaposlenih. Fakulteta za organizacijske vede je za razvoj in izvajanje programa prejela tudi evropska sredstva.

 

Bionika se bo posluževala koncepta mikrokreditnih točk, kar bo omogočalo prilagajanje učne snovi. Vsebino predmetov bo določila fakulteta v sodelovanju s podjetji ter pri tem upoštevala njihove tehnološke in druge kompetenčne potrebe. Študenti bodo del predmeta lahko opravili v prostorih sodelujočih podjetij in se srečali s konkretnimi razvojnimi nalogami v okviru mentorstev. Načrtovani rezultati za podjetja so večplastni, od lažjega dostopa do novih znanj in sodelavcev do medsebojnega povezovanja pri razvojnih nalogah in skupnem iskanju možnosti za kandidiranje na razpise za razvojna sredstva, pri čemer bo sodelovala tudi regionalna razvojna agencija BSC Kranj.

 

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj: »Že dlje časa poudarjamo geslo: živi in delaj v Kranju. Pomembno se nam zdi, da mladi najdejo svoj prostor v Kranju tudi po končanem osnovnem in srednješolskem izobraževanju ter tudi v takšnih programih, kot je Bionika, in se zaposlijo v lokalnem okolju. Zahvaljujem se vsem vpletenim, da so prepoznali v Bioniki vrednost ustvarjanja bazena dobrih kadrov. Občina sicer izvaja oziroma podpira številne projekte za mlade, ki so pomembni za njihov karierni razvoj. Denimo Kovačnico, ki jo bomo kmalu tudi uradno odprli v prenovljenih prostorih, in sicer kot coworking prostor že sedem let. Pa tudi sodelovanje z OpenLabom v obliki osnovnošolskih krožkov s področja sodobnih tehnologij in usposabljanja za mentorje … Občina se želi v prihodnje razvijati kot pomembno središče sodobnih tehnologij s poudarkom na razvoju pametnih mest v vseh segmentih družbenega razvoja.«

 

Dr. Iztok Podbregar, dekan Fakultete za organizacijske vede: »Gre za platformo, ki je produkt akademikov in podjetnikov. V programskem svetu so poleg akademikov še predstavniki podjetij, ki dajejo ideje, spodbude, usmerjajo razvoj programa, naša naloga pa je, da to izvajamo. S povezovanjem razvijamo, kar potrebujemo – da imajo mladi priložnosti kariernega razvoja v domačem okolju, hkrati pa, da tudi že zaposleni kader vidi svoj razvoj bolj jasno – tudi z akreditiranimi usposabljanji in programi. Skozi akreditacijo želimo v celoti povezati tudi Kovačnico – podjetniški inkubator Kranj, laboratorije vseh podjetij in fakultete. S tem dobimo še eno dodano vrednost vsebinskega delovanja v Kovačnici, podjetjih in na fakultetah. To je začetek procesa, sledili mu bodo novi programi.«

 

Fotografije: Anže Krže/Mediaspeed