Skoči na glavno vsebino

Zakaj podirajo vrtičke in kje naj ljudje potemtakem vrtnarijo?

Na Planini in na Velikem hribu Medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave občin Gorenjske (SOU OG) na podlagi prijav občanov vodi inšpekcijske postopke zoper lastnike kmetijskih zemljišč, saj gre za nenamensko rabo kmetijskih zemljišč.

Vrtički so namreč nelegalni in so jih lastniki parcel ter najemodajalci stihijsko postavljali na kmetijskih zemljiščih. Na teh je dovoljena le kmetijska pridelava, torej v to kategorijo vrtički z vso infrastrukturo (ograje, barake, mize, stoli, klopi, sodi, žari …) ne spadajo, zato njihovo vzpostavljanje ni dopustno. Obstoječe bo zato treba glede na prijavo, ki jo je prejela Medobčinska inšpekcija, podreti.

 

V MOK se sicer zavedamo pomena in dobrobiti (urbanih) vrtičkov, zato smo v proračun za naslednja tri leta (2022–2024) vključili projekt Urbanih vrtov, pri čemer smo za vsako leto smo predvideli 100.000 evrov za vzpostavitev legalnih vrtičkov, ki bodo imeli enotno podobo. S tem sicer ne bomo uspeli nadomestiti vseh izgubljenih kapacitet, vendar pa je cilj postopoma vzpostaviti toliko vrtičkov, da zadostimo povpraševanju zainteresiranih občanov. S projektom želimo poleg tega pokazati tudi, da so enotno urejeni vrtički možni in jih je možno tudi kakovostno upravljati, prebivalcem pa omogočiti vsaj delno samooskrbo, rekreacijo in socialno komponento, ki jo urbani vrtovi prinašajo.