Zavetišči lani poskrbeli za 18 zapuščenih psov in 207 mačk

Na območju Mestne občine Kranj (MOK) javno službo zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali od 1. februarja lani izvaja Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana. Od januarja, ko je to storitev še opravljalo Zavetišče Perun, do konca leta 2020, sta zavetišči poskrbeli za prevoz oziroma oskrbo 18 psov ter 207 mačk. Za namen oskrbe zapuščenih živali je MOK porabila 34.789 evrov, kar je  84 odstotkov načrtovanih proračunskih sredstev.

 

V letu 2020 sta pogodbeni zavetišči poskrbeli za prevoz oziroma oskrbo 18 psov, pri čemer so pet psov oddali v posvojitev novim skrbnikom, 12 so jih vrnili dosedanjim skrbnikom na stroške skrbnikov, enega psa pa odvzeli na podlagi inšpekcijske odločbe in je zdaj še vedno v zavetišču. Pri oddanih psih so opravili štiri kastracije in eno sterilizacijo ter vse ostale potrebne storitve, skladne s protokolom zavetišča.

Psi so v povprečju bivali v zavetišču dobrih 23 dni; najhitreje oddani pes je v zavetišču bival 17 dni, psa z najdaljšim časom bivanja so oddali na 36. dan.

 

Zapuščene in prostoživeče mačke

Pogodbeni zavetišči sta poskrbeli tudi za prevoz oziroma oskrbo 207 mačk. Opravili so 91 sterilizacij, 70 kastracij, 23 evtanazij zaradi poškodb in bolezni, potem pa oskrbeli še poškodbe devetih že steriliziranih oziroma kastriranih živali, za ustrezno aplikacijo zdravil, odpravo parazitov in ostale potrebne storitve. Štiri mačke so poginile.

Sterilizirali oziroma kastrirali so tudi pet mačjih mladičev, ki so jih sicer oskrbeli že v letu 2019, a so bili takrat še premladi za poseg. Pet mačk so vrnili dosedanjim skrbnikom na stroške skrbnikov, 119 mačk so po opravljenih storitvah vrnili na lokacijo, kjer so jih našli, 50 mačk pa oddali v posvojitev novim skrbnikom, medtem ko je bilo šest mačk zadnji dan leta 2020 še v oskrbi zavetišča.

Najkrajši čas bivanja mačke je bil 21 dni, mačko z najdaljšim časom bivanja so novemu skrbniku oddali na 149. dan.

 

Za oskrbo zapuščenih živali skoraj 35 tisoč evrov

V lanskem letu so v Zavetišču Ljubljana na območju MOK skupno opravili več kot 158 ur dela na terenu (ulov in prevoz zapuščenih živali) ter prevozili več kot 8.750 kilometrov. Večino ulovov prostoživečih mačk so opravili v režiji zavetišča, prav tako njihovo vračanje v okolje in med drugim tudi tako preprečevali morebitne zlorabe.

 

V letu 2020 je Mestna občina Kranj za namen oskrbe zapuščenih živali porabila 34.789 evrov ali 84 odstotkov planiranih proračunskih sredstev. S tem je sledila ciljem varstva živali ter preprečevanja nekontroliranega povečevanja njihovega števila in širjenja morebitnih bolezni. Bolj podrobno poročilo Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana, ki od 1. februarja 2020 izvaja javno službo zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Kranj, je na voljo na tej povezavi.

 

Kaj storiti ob najdbi zapuščene živali

Ker se število zapuščenih živali ne zmanjšuje, spomnimo, kako ukrepati v takih primerih. Najprej preverimo, ali je žival res zapuščena in ali ni morda skrbnik živali v bližini. Stanje živali preverimo tako, da ne ogrožamo lastne varnosti, o morebitnih poškodbah ali bolezni pa takoj obvestimo zavetišče. Tako ravnamo tudi v primeru, če žival ogroža okolico (je nevarna ali je na avtocesti). Če je zapuščena žival na zasebnem zemljišču, o tem obvestimo lastnika, da ta obvesti zavetišče in dovoli ulov, oziroma uradnega veterinarja na 112.

 

Če žival ni bolna ali poškodovana in ne ogroža okolja, se ji približamo le tako, da zagotovimo lastno varnost, ter preverimo, ali je na ovratnici (če jo ima) morebiti kontakt skrbnika. Če je skrbnik znan, ga obvestimo o najdbi živali ter mu ji nato predamo, če lastnika ni mogoče ugotoviti ali ga obvestiti oziroma ne sodeluje, pa žival odpeljemo v zavetišče oziroma obvestimo zavetišče. Več informacij oziroma kontaktov pristojnih služb je na voljo na tej povezavi na spletni strani MOK.

 

Če se živali ne moremo približati, poskusimo preprečiti pobeg oziroma omejiti gibanje s priprtjem v primerno ograjen prostor in obvestimo zavetišče. Pridržanje živali oziroma spremljanje gibanja je nujno za uspešen ulov.

 

Kako žival prepeljati

Če najdemo zapuščeno hišno žival, jo lahko po predhodnem dogovoru z zavetiščem pripeljemo sami tako, da ne ogrožamo lastne varnosti oziroma varnosti najdene živali. V primeru, da najdene hišne živali ne moremo pripeljati, pokličemo na telefonsko številko: 01/256 02 79.

 

Odzivni čas zavetišča

Imetnik zavetišča mora poskrbeti za namestitev zapuščene živali v roku 24 ur, za bolno ali poškodovano žival oziroma če žival ogroža okolico, pa je (po 11. členu Pravilnika o pogojih zavetišča za zapuščene živali, Ur. l. RS št.45/2000) predpisan odzivni čas štiri ure.

Prijavitelj najdene živali usmerja zaposlene zavetišča in po svojih močeh pomaga pri ulovu živali tako, da ne ogroža lastne varnosti.

Anonimnih prijav zavetišče ne obravnava. Na zasebnem zemljišču zavetišče ukrepa le z dovoljenjem lastnika oziroma po odločbi uradnega veterinarja in/ali v spremstvu uradne osebe.

 

Sprejem zapuščene hišne živali v zavetišče

Ob sprejemu zapuščene hišne živali najditelj izpolni sprejemni dokument. Identiteto izkaže z osebnim dokumentom, resničnost podatkov pa potrdi z lastnoročnim podpisom.

Vse sprejete zapuščene živali zavetišče evidentira, oskrbi in vrne znanemu oskrbniku oziroma namesti po protokolih zavetišča in v skladu z veljavnimi predpisi.