INFORMACIJE GLEDE NAJDENIH ŽIVALI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ  od 1. 2. 2020 dalje

 

Izvajanje storitev  pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču 

Zavetišče za živali Ljubljana, Gmajnice 30, 1000 Ljubljana

Tel.: 01/256 02 79


Potek telefonskega pogovora:

Po klicu se vključi avtomatski snemalnik pogovora.
Nato pritisnite:

- 1 za splošne informacije

- 2 nujni klici (prijava izgubljenih živali, prijava poškodovanih živali, prijave živali, ki ogrožajo okolico, klici uradnih oseb)

E-pošta: info@zavetisce-ljubljana.si

Spletna stran:  http://zavetisce-ljubljana.siIzvajanje ukrepov v zvezi z zdravjem in dobrobitjo živali (inšpekcija)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Območni urad Kranj

Kranjska cesta 16, 4202 Naklo 

Tel.: 04/231 93 00  med delovnim časom; ponedeljek in torek, od 8. do 15. ure, sreda od 7. do 17. ure, petek;  od 8. do 13. ure. Izven delovnega časa se pokliče na številko 112.

E-pošta: OU-Kranj.UVHVVR@gov.si

 

 

Veterinarsko higienska služba (odvoz mrtvih živali)

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

Tel.: 01/4779353

 

 

Azil za prosto živeče živalske vrste, razen lovne divjadi (za lovno divjad so pristojni upravljavci lovišč – lovske družine)

 

Izvajanje storitev  pomoči, oskrbe in namestitve prosto živečih živali

Ambulanta za male, divje in eksotične živali Golob d.o.o.

Glavni trg 7, 2366 Muta

Tel.: 02/876 12 58, 041 518 939

E-pošta: golob.doo@gmail.com
Spletna stran: http://golob-veterina.si

 

Regijski center za obveščanje – klic v sili 112

(v primeru ogrožanja ali napada živali na ljudi in stvari, v primeru najdbe izgubljene, zapuščene, poškodovane, poginule divje ali domače živali v naravi ali na cestah).