Zbirni center Zarica odpira vrata

Zbirni center Zarica znova odpira svoja vrata, in sicer v sredo, 22. aprila, obratoval pa bo po ustaljenem delovnem času. Na isti dan pa se do preklica zapira Zbirni center Tenetiše.

 

Zbirni center Zarica bo odprt tako kot pred epidemijo: od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure in ob sobotah od 8. do 16. ure.

 

Komunala Kranj (KK) uporabnike poziva, naj ob vstopu v zbirni center upoštevajo določila Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, 38/2020).

 

Zaradi varovanja uporabnikov in tudi zdravja zaposlenih prosijo, da odpadke v zbirne centre pripeljejo samo v primeru, da so zdravi. V primeru bolezenskih znakov okužbe dihal je vstop v zbirni center prepovedan.

 

V času epidemije so za varno obratovanje zbirnega centra določeni naslednji ukrepi:

 

 

  • obvezna uporaba zaščitne maske (ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela), zaščitnih rokavic in upoštevanje varnostne razdalje dva metra ter higiene kašlja

 

  • uporabniki naj s seboj prinesejo osebni dokument in položnico za obračun komunalnih storitev (številko partnerja)

 

  • počakajo naj pred vhodom in prislonijo potrdilo na stransko steklo vozila, zaposleni bo zabeležil podatke ter pregledal vsebino in količino odpadkov

 

  • v zbirnem centru se iz vozila ne sme izstopiti, dokler tega ne odobri zaposleni oziroma varnostno osebje, gibanje na območju zbirnega centra je omejeno in zgolj v skladu z navodili zaposlenih, ljudje naj se ne zadržujejo na območju zbirnega centra dlje, kot je nujno potrebno

 

  • dovoljeno je prinašanje le predhodno sortiranih odpadkov (zaradi skrajšanja časa oddaje odpadkov in zadrževanja v zbirnem centru), ki jih bodo ljudje razložili sami oziroma s pomočjo sopotnika – zaposleni v zbirnem centru pri raztovarjanju ne bodo pomagali, bodo pa uporabnike usmerjali

 

Primer pravilnega sortiranja odpadkov ob prihodu v zbirni center. Foto: Komunala Kranj

 

  • s seboj naj prinesejo orodje, ki bi ga morebiti potrebovali (lopata, grablje, metla ...), saj izposoja v tem času ni mogoča

 

  • uporaba sanitarij ni mogoča

 

  • vstop bo omogočen največ trem vozilom hkrati, ostala vozila čakajo na oddajo odpadkov v vrsti pred vhodom.

 

Prve dni po odprtju v KK pričakujejo močno povečan obisk zbirnih centrov. Lahko pride do zastojev, zato vnaprej opozarjajo uporabnike, da so za spoštovanje prometnih predpisov odgovorni sami in da morajo poskrbeti, da bo čakanje na vstop v zbirni center potekalo tako, da ne bo motilo prometne ureditve.

 

V primeru, da bodo odpadke pripeljali ob uri, ko zbirni center ne obratuje, naj odpadkov ne odlagajo pred vrata ali čez ograjo zbirnega centra, ker bi s tem onesnažili okolje, in povzročili višje stroške izvajanja javne službe zaradi naknadnega pospravljanja in odlaganja odpadkov v ustrezne zabojnike.

 

»Prosimo vas za razumevanje in strpnost pri čakanju na oddajo odpadkov in za natančno upoštevanje navodil zaposlenih ter varnostnega osebja, saj vam samo zdravi komunalni delavci lahko zagotavljamo storitve javnih gospodarskih služb,« poudarjajo v Komunali Kranj.

 

ZC Tenetiše bo zaprt do preklica

 

V sredo, ko se odpre ZC Zarica, se obenem zapira ZC Tenetiše. Odločitev v Komunali Kranj pojasnjujejo takole: »V Republiki Sloveniji je še vedno razglašena epidemija COVID-19 in še vedno veljajo priporočila za preprečevanje oziroma omejevanje stikov. Zato ocenjujemo, da je obratovanje štirih zbirnih centrov na območju izvajanja dejavnosti Komunale Kranj v tem trenutku dovolj. Takšne izkušnje se kažejo tudi iz obratovanja v preteklih dneh, ko smo centre ponovno odprli, pa kljub napovedim ni bilo pretiranega navala uporabnikov.

 

Zbirni center Zarica je velik, z dovolj manipulativne površine, da se v njem lahko zadržuje tudi več uporabnikov, ki niso v neposrednem stiku. Zato pričakujemo, da bo obratovanje in delo v centru potekalo po ustaljenem redu ob upoštevanju vseh siceršnjih varnostnih opozoril. Z ustreznim razporejanjem zaposlenih pa bomo na drugi strani tudi za njih zmanjšali tveganja, ki so povezana z opravljanjem delovnega procesa v teh prilagojenih razmerah.«

 

Nasveti za zmanjšanje prostornine odpadni embalaži

 

Komunala Kranj je pripravila tudi nov letak, ki v sliki in besedi pojasnjuje, kako lahko proizvedemo manj embalaže in/ali zmanjšamo njeno prostornino, preden jo odložimo v ustrezne zabojnike. Vsebino letaka bodo v naslednjem ponatisu vključili tudi v Abecednik odpadkov