Zelena luč za kolesarsko povezavo Kokrica–Brdo–Predoslje

Mestna občina Kranj je prejela odločitev o finančni podpori za operacijo »Kolesarska povezava Kokrica–Brdo–Predoslje« z evropskimi in državnimi sredstvi. Doslej manjkajoča kolesarska povezava med Kokrico in Brdom bo mestno središče v celoti povezala z naselji v severnem delu občine, MOK pa bo ob tem dodatno poskrbela še za večjo prometno varnost, zlasti pešcev. Ob novi kolesarski povezavi je predviden tudi drevored; drevesa bodo sadili najvišji predstavniki posameznih držav članic EU v času slovenskega predsedovanja Svetu EU. Z deli bodo začeli že ta teden in bodo predvidoma zaključena do 1. julija letos.

 

Cilj investicijskega projekta je ureditev manjkajoče kolesarske povezave med Kokrico in Brdom, ki bo z navezavo na že obstoječe kolesarske površine zagotovila zvezno povezavo mestnega središča regionalnega pomena Kranj z njegovimi zalednimi naselji ­– Kokrico, Brdom in Predosljami. To bo omogočilo dnevno mobilnost s kolesom, torej na trajnostni način, ne le med naseljema Kokrica in Predoslje, ampak vse do centra mesta Kranj (in v obratni smeri).

 

Nova kolesarska povezava bo potekala mimo kompleksa Brdo, kjer bodo v času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije potekala številna srečanja na najvišji ravni. V projektu je zato na trasi predvidena tudi predpriprava za protokolarno sajenje 54 dreves. Ta bodo sadili najvišji predstavniki posameznih držav članic EU ob posebej organiziranem dogodku.

 

Začetek del že v tem tednu

Operacija »Kolesarska povezava Kokrica – Brdo – Predoslje« je uvrščena v Dogovor za razvoj regij, mehanizem za sofinanciranje projektov regije, prednostna naložba 4.4 – trajnostna mobilnost. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kakor so sporočili iz Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezivno politiko, so za operacijo, vredno 362.385,38 evrov, odobrili finančni prispevek EU in RS v višini 194.339,17 evrov, medtem ko bo MOK k tej operaciji prispevala 168.046,21 evrov.

 

krskolesom

Na Brdu je tudi sistem za izposojo koles KRsKOLESOM/Gorenjska bike, prav tako v Predosljah

 

Bobovek Brdo

Med odcepoma za Bobovek in uvozom za pešpot okoli Brda bo MOK ob kolesarski stezi vzpostavila še dodatno površino za pešce in prostor za kolesa ter zarisala nov prehod za pešce ob lani zgrajenem pokritem avtobusnem postajališču Bobovek-Brdo

 

Danes se je z uvedbo izvajalca v delo projekt že uradno začel, tako da bodo dela stekla že ta teden. Promet bo urejen izmenično enosmerno z gradbiščnim semaforjem, projekt pa bo predvidoma končan do začetka slovenskega predsedovanja, torej, do 1. julija 2021.

 

Dodatne površine za kolesarje in pešce

MOK bo ob tem zagotovila še dodatna lastna sredstva, da se območje od Kokrice do Brda v celoti prometno uredi. Lani so na od nadvoza čez avtocesto do trgovine Mercator na Kokrici že zarisali kolesarske pasove na vozišču v skupni dolžini 600 metrov, letos pa jih bodo še od stadiona in Rupe do Kokrice ter od Mercatorja vse do konca naselja Kokrica. Označbo za naselje bodo po projektu pomaknili nekoliko višje proti severu (naselje bo tako segalo do novih stanovanjskih blokov ob cesti na Bobovek), s čimer bodo poskrbeli za omejitev hitrosti na naseljenem območju in ob tem uredili tudi nov prehod za pešce.

 

Naselje Kokrica bo po novem segalo do novih stanovanjskih blokov ob cesti na Bobovek. S tem bodo poskrbeli za omejitev hitrosti na naseljenem območju in ob tem uredili tudi nov prehod za pešce

 

Na levi strani v smeri Brda bo zgrajena kolesarska pot vse do Predoselj, ki bo od ceste ločena z zelenim pasom. Med odcepoma za Bobovek in uvozom za pešpot okoli Brda bo MOK ob kolesarski stezi vzpostavila še dodatno površino za pešce in prostor za kolesa ter zarisala nov prehod za pešce ob lani zgrajenem pokritem avtobusnem postajališču Bobovek-Brdo. Še en prehod za pešce bo približno 300 metrov dalje, ob priključku z glavne ceste proti Ilovki, kar bo omogočilo varen prehod za pešce in kolesarje na tem odseku. Ob tem spomnimo, da cestnoprometna zakonodaja dovoljuje uporabo kolesarskih površin sekundarno tudi za pešce, vendar le tako, da ne ovirajo kolesarjev.

 

         

Kategorije:
aktualno